Revisors rådgivning vil indenfor relevante emner understøtte mulighederne i det fremtidige rådgivningsmarked med nyheder, faktaark, aftaler om medlemsfordele med videre, så revisor fortsat er relevant sparringspartner og foretrukne rådgiver.

Den effektive revisionsforretning; sætter fokus på hvordan dit arbejde i revisionsbranchen kan understøttes af automatisering og digitalisering, hovedsageligt via aftaler om medlemsfordele, der effektiviserer din egen forretning.

FSR RevisorNetværk er til dig, der har kunder i SMV-segmentet og ønsker at præge udviklingen af FSR – danske revisorer. På møderne i netværket kan der blandt også blive taget aktuelle temaer op indenfor rådgivning med videre.

;