25. november 2020

Erhvervsret Andelsboliger - Lovgivning og fortolkning

Fastfrysning af værdien i andelsboligforeninger

Den 1. juli 2020 fik andelsboligforeninger mulighed for at fastfryse ejendommens værdi til brug for beregningen af andelsværdien. Vær opmærksom på notekravene i andelsboligforeningens årsrapport, hvis foreningen anvender de nye muligheder for fastfrysning.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Folketinget vedtog den 4. juni 2020 ændringer til andelsboligforeningsloven. Ændringerne indebærer, at foreningen ved fastsættelse af andelsværdien (andelskronen) har mulighed for fremover at fastholde en værdi baseret på:

a) seneste valuarvurdering foretaget før 1.7.2020
b) seneste offentlige vurdering foretaget før 1.7.2020

Anvendelse nu og i fremtiden

En af disse værdier kan fastholdes og anvendes i en ubegrænset periode, indtil foreningen vælger at anvende en ny vurdering, fx en ny vurdering foretaget i 2025. Så længe vurderingen før 1.7.2020 anvendes, skal det fremgå af en note i årsregnskabet, at andelsværdierne er fastsat på baggrund af en fastholdt vurdering.

Anvendelse i fremtiden

En vurdering foretaget før 1.7.2020 kan godt ligge i skrivebordsskuffen uden at blive brugt, og så på et senere tidspunkt blive anvendt til at fastsætte andelsværdien. Hvis andelsboligforeningen i dag anvender kostpris, kan vurderingen fx blive anvendt i 2025, hvis foreningen på dette tidspunkt beslutter, at andelsværdien skal opgøres til valuarvurdering.

For at fastholde muligheden for fremtidig anvendelse af en valuarvurdering, skal årsregnskabet indeholde en note om, at valuarvurderingen er indhentet inden den 1.7.2020. Alternativt skal der fremlægges en revisorerklæring om dette på generalforsamlingen.

Reglerne i årsregnskabsloven er ikke ændret

Ændringerne i andelsboligloven vedrører udelukkende opgørelse af andelsværdien, som skal fremgå af en note i årsregnskabet. Værdiansættelsen af ejendommen i foreningens årsregnskab er ikke ændret og reguleres i årsregnskabslovens regnskabsklasse A og i modelregnskabet fra Erhvervsstyrelsen, der blandt andet tillader, at der ikke afskrives på ejendommen.

I Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning står om ejendomme blandt andet: ”Der skal være særligt gode grunde til at ændre værdiansættelsesmetode. Der kan således ikke skiftes mellem kostpris og dagsværdi fra år til år. Er dagsværdi valgt som værdiansættelsesmetode, skal den opgøres hvert år. Den offentlige ejendomsvurdering kan som udgangspunkt ikke anses for et udtryk for dagsværdien.”

Modelregnskab og vejledning er ikke opdateret

Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning og modelregnskab for andelsboligforeninger blev senest opdateret i 2015. Vi har opfordret Erhvervsstyrelsen til at opdatere vejledningen og tilbudt vores assistance. Vi har også opfordret styrelsen til at overveje muligheden for at fortolke årsregnskabslovens krav mere lempeligt på afgrænsede områder i forhold til andelsboligforeningers årsrapport. De uens regler om værdiansættelse og ændring af regnskabspraksis i de forskellige lovgivninger giver i praksis en række udfordringer, som med fordel kan afklares i Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning. Vi ved desværre ikke, hvornår der foreligger en afklaring, og hvornår Erhvervsstyrelsen opdaterer regnskabsvejledningen.

Se andelsboligloven med de nye regler her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber