17. april 2020

Revision Revisornævnet - Erhvervsankenævn

Fejde i familieselskab om revisor/revision – To kendelser i Erhvervsankenævnet

Stridigheder i familieejede og –ledede selskaber kan føre til ekstreme sager. Dette er tilfældet her, hvor direktøren og den ene af to 50 % anpartshavere forsøger sig med et revisorskifte uden om den anden 50 % anpartshaver og i åbenbar strid med selskabslovgivningen. Det fremgår af sagerne, at der var mere end kold luft mellem de to ejere.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxKlagerne 18-02686 og 18-03251 hænger sammen og blev begge afgjort den 9. juli 2019, hvor Erhvervsankenævnet stadfæstede Erhvervsstyrelsens afgørelser af henholdsvis 22. marts og 23. april 2018.

Begge klager var blevet indbragt af direktøren, der samtidigt var den ene 50 % anpartshaver i et familieejet selskab, hvor de to 50 % anpartshavere var i åbenlys strid.

Den første klage over et angiveligt revisorskifte blev indgivet den 17. april 2018. Revisorskiftet var sket uden grundlag i en generalforsamlingsbeslutning, og derfor stadfæstedes Erhvervsstyrelsens afgørelse af, at registreringen retteligt var slettet som en ”åbenbar nullitet”. Ønsket om en ny revisor bundede formentlig i, at den hidtidige revisor havde været for kritisk efter direktørens opfattelse.

Den anden klage over et pålæg om revision af årsregnskabet 2016/17 ved den hidtidige og valgte revisor blev indgivet den 22. maj 2018, samme dag, hvor fristen for indsendelse af en korrekt revideret årsrapport udløb efter Erhvervsstyrelsens afgørelse af 23. april 2018 som afløbet af en regnskabsundersøgelse i forlængelse af sagen om det mislykkede revisorskifte. Denne afgørelse og en præciserende tillægsafgørelse af 18. maj 2018 stadfæstede Erhvervsankenævnet under henvisning til, at årsrapporten ikke var ”påtegnet af en generalforsamlingsvalgt revisor”.

Stridighederne imellem de to anpartshavere kommer tydeligt frem i klagers anførelser af, at den anden anpartshaver og tidligere direktør angiveligt var en ”psykisk syg og ustabil person i øjeblikket”, tidligere dømt for ”dokumentforfalskning og mandatsvig” i byret og Østre Landsret og aktuelt efterlyst af politiet.

Klage nr. 18-02686

Klage nr. 18-03251 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu