23. maj 2019

Skat Skat - FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

Fiks det ulovlige aktionærlån

Det er i øjeblikket tiden, hvor revisor opdager, at nogle hovedaktionærer har hævet penge fra selskabets konto uden at overholde de selskabsretlige betingelser. Sådanne ulovlige aktionærlån skal forrentes og tilbagebetales samtidig med, at hovedaktionæren skal betale skat af de lånte penge.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR – danske revisorer udgav den 25. april et opdateret notat om lån til hovedaktionærer, som belyser problemstillingerne, og som indeholder en praktisk guide for revisor til at udbedre skaden. Vi opfordrer til, at revisor læser notatet, inden en udbedring af et ulovligt aktionærlån igangsættes.

Udbedring af et ulovligt aktionærlån er i sig selv komplekst, fordi selskabsretten og skatteretten ikke spiller sammen. Efter selskabsloven er der tale om et ulovligt aktionærlån, der skal forrentes og bringes til ophør. Efter skattelovgivningen er der derimod tale om, at hovedaktionæren har foretaget en hævning i selskabet, som skal beskattes som løn eller udbytte. Skatteretligt eksisterer det ulovlige lån ikke.

Dette er vigtigt at være bevidst om, når revisor hjælper kunden med at løse problemet.

Hvis revisor fx den 1. februar 2019 opdager, at kunden uberettiget har hævet 100 tkr. den 15. maj 2018 skal revisor tænke i to spor. Det ene spor skal sørge for, at kunden bliver beskattet af det ulovlige lån og det andet spor skal sørge for, at lånet forrentes og bringes til ophør efter de selskabsretlige regler. Det ulovlige lån og den efterfølgende udbedring skal naturligvis afspejles korrekt i selskabets årsrapport.

Beskatning af kunden

Kunden kan vælge, om beskatningen af hævningen skal ske som enten udbytte eller løn. Derudover skal der ske beskatning af selskabsretlige renter. Hvis kunden hæver yderligere løn eller udbytte for at kunne betale den skyldige skat af den oprindelige hævning, skal den yderligere hævning naturligvis også beskattes.

Når revisor den 1. februar 2019 opdager det ulovlige lån, skal hævningen indberettes i Skattestyrelsens system – enten som udbytte eller løn. Indberetningen skal ske i de måneder, hvor hævningen rent faktisk skete. Beskatningen af kunden vil derfor også ske med kundens trækprocent for 2018.

Aktionærlånet bringes til ophør

Selskabsretligt skal aktionærlånet tilbagebetales eller bringes til ophør på anden måde. Dette kan ske ved at selskabet udlodder fordringen (det ulovlige lån) som udbytte eller ved at selskabet overfører fordringen som løn. Dette kan ske uden selvstændige skattemæssige konsekvenser.

Ved udlodning af fordringen som udbytte skal der foreligge en vurderingsberetning. Ved overførsel af fordringen som løn skal der foreligge en lønaftale eller lignende. Det er vigtigt at overholde disse selskabsretlige ”formalia”. 

Korrekt årsrapport

Når revisor den 1. februar 2019 opdager det ulovlige lån og herefter hjælper kunden med at bringe lånet til ophør inden aflæggelse af årsrapporten, skal lånet fremgå af balancen for 2018, da lånet eksisterede pr. 31. december 2018. Tilsvarene skal selskabsretlige renter tilskrives lånet fra hævningstidspunktet og frem til 31. december 2018.

Yderligere aspekter

Der er en række forhold revisor skal være opmærksom på, fx at hovedaktionæren ikke har fradrag for selskabsretlige renter, og at selskabet skal tilskudsbeskattes af renterne i takt med, at de påløber.

Ovenstående er blot et udpluk af de (desværre) mange faldgruber, som revisor skal være opmærksom på. Vi henviser til det opdaterede notat, hvor problemstillingerne om ulovlige aktionærlån er uddybet.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu