Kurser for dig der er certificeret af Finanstilsynet


Bliv opdateret på den finansielle lovgivning på de områder, som har betydning for revisorer, der arbejder i eller med forsikringsselskaber, pensionskasser, pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Vores undervisere giver dig vigtig viden om udviklingstendenser, nye regler og metoder for regnskabsaflæggelse, revision og god ledelsesskik i finansielle virksomheder.