09. september 2019

Regnskab Årsrapportprisen

Fokus på Small- og Mid Cap ved Årsrapportprisen 2019

Mange af selskaberne i Large Cap aflægger flotte og informative årsrapporter. I 2019 har dommerkomitéen desuden haft særlig fokus på at vurdere kvaliteten af aflagte rapporter for børsnoterede virksomheder i Small- og Mid Cap segmentet.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Der er ofte stor spredning i kvaliteten af årsrapporter i Small- og Mid Cap segmentet. Flere virksomheder i dette segment udarbejder ledelsesberetninger, der er meget interessant læsning, og som giver informative oplysninger om selskaberne. Dette kan være til god inspiration for andre.

I de fleste Small- og Mid Cap selskaber er regnskaberne aflagt på den mere traditionelle måde med noterne i samme rækkefølge som posterne i resultatopgørelsen og balancen. I år har flere af selskaberne eksperimenteret med at gruppere noterne ud fra relevans, samt oplyst anvendt praksis, skøn og visse kommentarer i relation til de enkelte noter. Enkelte indarbejder tillige illustrative grafer i noterne. Dette er en positiv udvikling, der er med til at løfte niveauet for årsrapporterne i Small- og Mid Cap segmentet.

Flügger og IC Group høstede diplomer, som gives til gode årsrapporter fra Small- og Mid Cap selskaber.

Flügger introducerer hurtigt læseren til virksomheden og den vanskelige situation, hvor man er ved at tilpasse virksomheden. Flüggers årsrapport formår hurtigt at give relevant og væsentlig information til læseren. Dette gør rapporten overskuelig og læsevenlig.

IC Group har udarbejdet en overskuelig og læsevenlig årsrapport. Der er klare oplysninger om selskabets strategi og forventninger for kommende regnskabsår. Der er også relevante illustrationer. Dette vidner om en solid og gennemarbejdet årsrapport. 

Ovennævnte bemærkninger fra dommerkomitéen fremkom ved uddelingen af årsrapportprisen 2019 i Industrien Hus d. 5. september 2019. Både FSR og DI står bag årsrapportprisen.
Årsrapportprisens formål er at inspirere virksomheder til at forbedre deres rapportering. Dette års fokus på Small- og Mid Cap segmentet kan være med til at løfte niveauet for rapporteringen blandt mindre virksomheder. Det er vigtigt med en informativ og troværdig årsrapport for alle virksomheder, da den er grundlaget for dialogen med samarbejdspartnerne.

Download dommerkomitéens notat om Small- og Mid Cap selskabers årsrapporter ved årsrapportprisen 2019 her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu