21. oktober 2015

Revision Kvalitet - Andet

Foreløbig status over obligatorisk efteruddannelse i perioden 2011 – 2014 viser, at alt for mange revisorer ikke overholder lovens krav om 120 timers efteruddannelse

Erhvervsstyrelsen har netop givet en meget foreløbig status over kontrol af godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 2011-2014. Tallene ser meget dystre ud, idet i alt 555 godkendte revisorer ikke har indberettet 120 timers efteruddannelse i perioden. Heraf har 294 registreret 0 timer, mens ca. 200 har registreret mellem 0 og 120 timer. Ca. 50 er formentlig lovlig undskyldt, idet de er blevet godkendte i perioden og derfor skal have forholdsvis mindre end 120 timers efteruddannelse.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791I september 2014 gjorde Erhvervsstyrelsen status over den første 3-årige periode med obligatorisk efteruddannelse, der løb fra 2009 – 2011. Her blev 398 godkendte revisorers efteruddannelse kontrolleret, 58 revisorer fik frataget godkendelsen, 133 revisorer deponerede godkendelsen, og 25 revisorer fik påbud om at afholde den resterende del af deres efteruddannelse. Styrelsen meddelte samtidigt, at på grund af det store antal, der manglede efteruddannelse, ville man allerede i 2015 gå i gang med at kontrollere perioden 2011 – 2014, og man ville udvide kontrollen og også tage stikprøve blandt de revisorer, der har registreret 120 timer eller mere.

Erhvervsstyrelsen undrer sig derfor meget over, at det umiddelbart ser ud som om, der er endnu flere revisorer end i forrige 3-årige periode, der ikke opfylder lovens krav om obligatorisk efteruddannelse.

Det undrer også FSR – danske revisorer, og vi har derfor bedt styrelsen om nærmere oplysninger om eventuelle årsager til den manglende overholdelse af lovens krav for eventuelt at udelukke problemer med registreringen som årsag. Styrelsen har dog forbedret registreringssystemet for den sidste 3-års periode i forhold til den forrige periode, så det er næppe forkert registrering, der er årsag til den manglende efteruddannelse.

Vi er naturligvis også opmærksomme på, at der også i denne periode er revisorer, der bevidst ikke har fulgt efteruddannelse, fordi de vil ”trække stikket ud”. Det synes vi heller ikke er godt nok, idet det jo må være en forudsætning for at yde kvalitet i arbejdet, at man holder sig opdateret om reglerne helt indtil det tidspunkt, hvor man går på pension.

FSR – danske revisorer har gennem de seneste 3 år sammen med vores medlemmer sat kvalitet øverst på dagsordenen. Det er nemlig til stadighed vigtigt at sikre kvalitet i revisors arbejde for at bibeholde branchens samfundsmæssige legitimitet og relevans som offentlighedens tillidsrepræsentant. Kvalitet og faglighed er vigtigt for branchens image og konkurrencestyrke for at sikre branchens markedsposition. Når myndighederne kan se, at vi leverer arbejde af høj kvalitet, så styrkes branchens troværdighed, og foreningen får større forhandlingsstyrke over for politikere og myndigheder, så vi kan holde ubehagelig lovgivning for døren.

Heldigvis har arbejdet med kvalitet båret frugt, og kvaliteten er blevet bedre, fordi revisionsvirksomhederne har taget spørgsmålet alvorligt. Et væsentligt led i det at levere arbejde af høj kvalitet er netop revisorernes høje faglige niveau, som den obligatoriske efteruddannelse sikrer, at der normalt ikke kan stilles spørgsmål ved.

Lige nu står vi over for ny EU-lovgivning, der skal implementeres i dansk revisorlovgivning. Vi har her i foreningen budt ind med forslag til et mere rimeligt sanktionsregime og en mere balanceret kvalitetskontrol. Hvis vi skal have held med at få det igennem, så er det helt afgørende, at der ikke kan peges fingre ad revisorerne.

Det er derfor vigtigt at sørge for, at lovens krav om obligatorisk efteruddannelse overholdes, så der ikke kan herske tvivl om, at revisorerne til stadighed holder sig ajour med ny lovgivning for at sikre høj kvalitet i arbejdet.

Da FSR – danske revisorer ser med stor alvor på, at så mange revisorer helt eller delvist mangler efteruddannelse, vil vi i samarbejde med Erhvervsstyrelsen tilrettelægge et forløb, der sikrer, at de revisorer, der fortsat vil beholde deres godkendelse, og som efter reglerne kan indhente det forsømte, får mulighed for det.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu