31. marts 2020

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning Historisk

Fristen for indsendelse af årsrapport forlænges

Erhvervsministeren har i dag den 31. marts fremsat et lovforslag, der giver mulighed for at forlænge fristen for at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Loven indeholder ikke i sig selv en fristforlængelse, men giver ministeren mulighed for at udstede en bekendtgørelse, hvor en længere frist fastsættes. Vi forventer, at fristen udskydes i 3 måneder.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu