23. september 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab Historisk

Fristerne for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen er justeret

Virksomheder i regnskabsklasse B og C med balancedag til og med den 30. april 2020 skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelen senest 8 måneder efter balancedagen. Vær opmærksom på, at indsendelsesfristen kun er 5 måneder for regnskabsår, der slutter 1. maj 2020 eller senere. Visse virksomheder har nu fået yderligere frist, og kan dermed vente med at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen til 31. december 2020. Her kan du læse om betingelserne.


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160Gældende regler

Selskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder, der skal indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, har som bekendt fået forlænget indsendelsesfristen med tre måneder på grund af coronakrisen. Vær opmærksom på, at den forlængede frist kun gælder for regnskabsår, der slutter den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020. Slutter regnskabsåret fx den 30. juni 2020, gælder den normale indsendelsesfrist på 5 måneder.

Indsendelsesfrister for klasse B og C:

Selskabets balancedag Årsrapporten skal modtages i ERST
  Senest 8 måneder efter balancedagen
31.01.2020 30.09.2020
28.02.2020 31.10.2020
31.03.2020 30.11.2020
30.04.2020 31.12.2020
  Senest 5 måneder efter balancedagen
31.05.2020 31.10.2020
30.06.2020 30.11.2020
31.07.2020 31.12.2020

 

Virksomheder med væsentlige aktiviteter i udlandet

Virksomheder med væsentlige aktiviteter i udlandet kan under visse betingelser vente med at indsende årsrapporten til 31. december 2020, når regnskabsåret afsluttes i perioden 1. maj - 30. juli 2020:

Selskabets balancedag  Årsrapporten skal modtages i ERST
  Senest 31.12.2020
31.05.2020 31.12.2020
30.06.2020 31.12.2020
30.07.2020 31.12.2020

Denne forlængede indsendelsesfrist kan kun anvendes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet
  • Det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde gældende indsendelsesfrister som konsekvens af covid-19 (på grund af vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet).

Hvis virksomheden opfylder betingelserne og ønsker at benytte den længere indsendelsesfrist, skal virksomheden meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 5 måneder efter balancedagen. Virksomhedens ledelse skal i den forbindelse erklære at betingelserne er opfyldt.

 

Modervirksomheder, der anvender årsregnskabslovens § 112

Modervirksomheder i regnskabsklasse B eller C, der ønsker at anvende muligheden i årsregnskabslovens § 112, kan under visse betingelser vente med at indsende årsrapporten til 31. december 2020, når regnskabsåret afsluttes i perioden 1. januar - 30. juli 2020:

Selskabets balancedag  Årsrapporten skal modtages i ERST
  Senest 31.12.2020
31.01.2020 31.12.2020
31.03.2020 31.12.2020
30.06.2020 31.12.2020
30.07.2020 31.12.2020

Denne forlængede indsendelsesfrist kan kun anvendes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Modervirksomheden anvender årsregnskabslovens § 112, hvorefter virksomheden ikke selv udarbejder koncernregnskab, men i stedet indgår i et trinhøjere koncernregnskab, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med virksomhedens årsrapport.
  • Fristen for offentliggørelse af den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab er forlænget på grund af covid-19
  • Fristforlængelsen er fastsat ved lov eller administrativ forskrift

Hvis modervirksomheden opfylder betingelserne og ønsker at benytte den længere indsendelsesfrist, skal virksomheden meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 5 måneder efter balancedagen, dog senest 8 måneder efter balancedagen når regnskabsåret afsluttes i perioden 31. januar - 30. april 2020. Virksomhedens ledelse skal i den forbindelse erklære at betingelserne er opfyldt, herunder at den udenlandske modervirksomhed opfylder eventuelle betingelser for at være omfattet af fristforlængelsen.

 

Muligheden for elektronisk generalforsamling udbredes

Efter gældende, midlertidige, regler kan det centrale ledelsesorgan i et selskab beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. En delvis elektronisk generalforsamling efter selskabslovens § 77 er også en mulighed.

Fremover gælder disse muligheder også for virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (A.m.b.a., F.m.b.a., S.m.b.a., I/S og K/S). Ledelsen i disse virksomheder kan beslutte at generalforsamling eller anden forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed, afholdes delvis eller fuldstændig elektronisk, uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i virksomhedens vedtægter eller anden aftale.

 

Bekendtgørelserne

De gældende regler om forlængede indsendelsesfrister fremgår af bekendtgørelse 393 af 7.4.2020, som du kan se her.

De nye regler om forlængende indsendelsesfrister for visse virksomheder, træder i kraft i dag den 23. september 2020. Se ændringsbekendtgørelse nr. 1379 af 17.9.2020.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber