20. december 2021

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

FSR – danske revisorer opdaterer sin persondatapolitik

FSR – danske revisorer opdaterer sin persondatapolitik for fortsat at følge reglerne om behandling af personoplysninger, herunder kravet om at oplyse foreningens medlemmer og interessenter om, hvordan foreningen behandler personoplysninger, jf. artikel 13 i EU’s databeskyttelsesforordning.


Ulrich Haase Nielsen Direktionskonsulent
hua@sfe.qx 2871 0953Du behøver ikke foretage dig noget konkret, men modtager dette brev for at blive orienteret om opdateringen.

Hvad ændres i persondatapolitikken

  • Persondatapolitikken afsnit forsimples, så der ikke længere er forskel på om du abonnerer på nyhedsbreve, er medlem, deltager i uddannelse, handler hos FSR, ansøger om job eller er udvalgsmedlem hos FSR – danske revisorer. I fremtiden gælder persondatapolitikken generelt for alle, som er i berøring med foreningen.
  • Persondatapolitikken indeholder nu kontaktoplysninger på den dataansvarlige/en repræsentant for foreningen, hvilket er et krav ifølge EU’s databeskyttelsesforordning.
  • Formålene med behandlingen af persondata samles i samme afsnit og gælder for alle registrerede.
  • Det præciseres, at persondata kan videregives til eksterne samarbejdspartnere. Her er der udelukkende tale om relevante samarbejdspartnere ift. foreningens formål. Disse kan fx bistå foreningen med udarbejdelse af medlemstilfredsundersøgelser, analyser, afholdelse af og invitationer til arrangementer, rekruttering eller andet af relevans for foreningens formål. I de fleste tilfælde er modtagernes behandling  af personoplysningerne endvidere reguleret vha. en databehandleraftale med foreningen. Det bemærkes, at personoplysninger om interessenter, som har frabedt sig henvendelser fra foreningen, ikke vil videregivet med det formål, at samarbejdspartnere kan rette henvendelse.

Læs den nye persondatapolitik her

Hvad gælder fortsat

Det gælder fortsat, at FSR – danske revisorer passer så godt på dine personoplysninger som muligt.

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Ikrafttræden

Den nye persondatapolitik får virkning fra den 3. januar 2022. Du er velkommen til at henvende dig til Ulrich Haase Nielsen (uhn@fsr.dk), hvis du har bemærkninger til den nye persondatapolitik.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber