31. marts 2020

Corona FSR mener Historisk

FSR kvitterer: Regeringen vil udskyde fristen for årsrapporten

Der tegner sig politisk vilje til at udskyde fristerne for at indsende årsrapporterne. FSR – danske revisorer kvitterer for regeringens initiativ. Det vil give virksomhederne mulighed for at fokusere på forretningen. FSR - danske revisorer noterer samtidig, at regeringen også er opmærksom på at udskyde fristen for virksomhedernes selvangivelser, men påpeger samtidig, at der er andre frister i skattelovgivningen, som bør forlænges.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Maria Eun Elkjær Fagchef for skattepolitik
zry@sfe.qx 6115 0486


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Erhvervsminister Simon Kollerup har fremlagt et lovforslag, der lægger op til at udskyde fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen for samtlige regnskabspligtige virksomheder efter årsregnskabsloven med forventeligt 3 måneder. Fristen kan eventuelt forlænges afhængig af udviklingen i situationen som følge af coronavirussygdommen, COVID-19. Når loven er vedtaget, gælder den midlertidigt frem til januar 2021.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at virksomhederne kommer bedst muligt igennem den aktuelle krise ved at give virksomhederne mere fleksibilitet i forhold til deres forpligtelser over for det offentlige, imens krisen står på.

FSR – danske revisorer har gentagne gange fremhævet behovet for at give virksomhederne og deres revisorer mere fleksibilitet og længere frister i den helt ekstraordinære situation, som erhvervslivet og resten af samfundet befinder sig i.

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer, glæder sig over, at der er politisk vilje til at udskyde fristen for årsrapporten, så virksomhederne kan fokusere på deres forretning og revisorerne kan fokusere på de mange nye erklæringsopgaver, der skal udarbejdes i tilknytning til de statslige hjælpepakker.

”Revisorbranchen vil gerne kvittere for dette vigtige initiativ. Det er meget positivt, at regeringen lægger op til at give virksomhederne et pusterum fra de formelle pligter i den nuværende alvorlige situation. Det er vigtigt, at virksomhederne får mulighed for at koncentrere alle deres kræfter om at styre deres forretning helskindet igennem krisen”, siger Charlotte Jepsen, og tilføjer:

”Det er samtidig vigtigt, at revisorerne får den fornødne tid og fleksibilitet til at kunne håndtere de mange nye erklæringsopgaver, der følger med de statslige hjælpepakker, og som skal sikre, at de mange milliarder kroner når sikkert og hurtigt ud til de nødlidende virksomheder”.   

Ifølge Charlotte Jepsen er årsregnskaberne ikke det eneste område, hvor der er behov for fristforlængelser. Foreningen har ved flere lejligheder fremhævet, at der også er behov for at overveje fristforlængelser på skatteområdet – også udover selvangivelsesfristen. Det gælder blandt andet i forhold til privatpersoner med komplicerede skatteforhold samt indsendelse af dokumentation for transfer pricing.

”Hvis regeringen og Folketinget udskyder fristerne for at indsende årsrapporterne, øger det behovet for at se på fristerne på skatteområdet. For eksempel hænger indsendelse af dokumentation for transfer pricing sammen med virksomhedernes selvangivelse. Derfor er det naturligt, at indsendelse af den dokumentation udskydes tilsvarende. Regeringen bør også se på personer med komplicerede skatteforhold. De kan simpelthen ikke få deres skatteforhold på plads inden for fristen den 1. juli. FSR deltager gerne i et arbejde sammen med Skatteministeriet med henblik på at afklare behovene for fristudsættelser, så både virksomheder og revisorer kan komme igennem indberetningerne med mindst muligt bøvl”, slutter Charlotte Jepsen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber