04. juni 2020

Revision Offentlig sektor - Offentlig revision

FSR søger medlem til vores Udvalg for Revision af Offentlig Virksomhed

FSR – danske revisorer ønsker fuld transparens og lige mulighed for alle foreningens medlemmer for at deltage i udvalgsarbejdet. Derfor annonceres nu muligheden for at indtræde i udvalget og deltage i det vigtige udvalgsarbejde.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148


Mette Conradsen Sekretær
zpb@sfe.qx 3369 1021Interesserede medlemmer, som er specialister på det offentlige områder, opfordres til at melde sig som medlem i FSR – danske revisorers Udvalg for Revision af Offentlig virksomhed. Dette sker som følge af, at et af udvalgets eksisterende medlemmer udtræder.

Udvalg for Revision af Offentlig Virksomhed har til formål at søge at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter inden for offentlig og offentligt støttet virksomhed, så eventuelle uhensigtsmæssigheder undgås, samt at bevare og udbygge de godkendte revisorers ydelser inden for dette område. Udvalget afholder minimum 4 møder årligt, som afholdes som virtuelle eller fysiske møder. Der må forventes et antal timers forberedelse til hvert møde. Udvalgets kommissorium beskriver de nærmere opgaver, der varetages i udvalget – dette er også inkluderet nedenfor.

Vi søger blandt foreningens medlemmer en profil til udvalget, som har specialiseret sig indenfor revision på det offentlige område. Profilen skal gerne have mindst 5 års erfaring med offentlig revision samt være beskæftiget med aktuelle revisionsopgaver indenfor området. Erfaring med blandt andet a-kasser, boligselskaber eller universiteter ses gerne.

Udpegning sker for en toårig periode. Der er tale om frivilligt arbejde, som ikke honoreres.

Konkrete spørgsmål til udvalgets arbejde og forventninger til posten kan rettes til fagchef Thomas Krath Jørgensen på mail tkj@fsr.dk eller tlf. 4193 3148.

Motiveret ansøgning og cv sendes til sekretær Mette Conradsen på mail mco@fsr.dk senest fredag d. 19. juni 2020.

Udpegning af kandidaten til posten sker umiddelbart herefter med forventet indtræden i udvalget pr. 1. august 2020. Første kommende udvalgsmøde herefter er pt. planlagt i slutning af september 2020.

Offentligt Udvalgs opgaver er at:

  • holde sig orienteret om fremsatte eller påtænkte lovforslag inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed
  • holde tæt kontakt til Rigsrevisionen ved løbende at afholde møder om emner af fælles interesse og indgå i samarbejde om udfærdigelse af blandt andet erklæringer på det offentlige område
  • opretholde kontakt og sikre en konstruktiv dialog med de offentlige myndigheder og tilsynsmyndigheder samt relevante erhvervs- og interesseorganisationer, herunder deltagelse i eksterne arbejdsgrupper og udvalg
  • sikre kontakt til offentlige myndigheder med henblik på at bevare og udbygge medlemmernes ydelser inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og bistå og rådgive offentlige myndigheder vedrørende revisions-, regnskabs- og erklæringsforhold inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed
  • vurdere gældende lovgivning og administrative forskrifter med henblik på at henlede lovgivers, myndigheders og offentlighedens opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder
  • bistå og rådgive medlemmerne i revisions-, regnskabs-, erklærings- og rådgivningsforhold inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og besvare spørgsmål fra medlemmerne angående principielle problemer i relation til udvalgets arbejdsområde
  • deltage i Statens Regnskabsråd (ved udvalgets til enhver tid siddende formand) og i det af Økonomi- og Indenrigsministeriets nedsatte Budget og Regnskabsudvalg (ved udvalgets til enhver tid siddende viceformand)
  • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu