20. september 2017

Regnskab Årsrapportprisen

God udvikling i dansk regnskabspraksis - dommerkomiteens observationer

Dansk regnskabspraksis udvikler sig positivt. Særligt vedrørende oplysninger om skatter i årsrapporten og forventninger er der gode eksempler. Læs mere om dommerkomiteens observationer.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148I forbindelse med uddelingen af årsrapportprisen 2017 notede dommerkomiteen sig, en positiv udvikling i danske virksomheders regnskabspraksis. På konferencen uddeltes, ud over hovedprisen, tre specialpriser, der fokuserer på aktuelle områder, som både skaber stor debat og trækker tråde til fremtidens rapportering. Årets kategorier var:

  • Skatter i årsrapporten
  • OCI poster og særlige poster
  • Forventninger til fremtiden

Dommerkomiteen fremhævede, at udviklingen med beskrivelserne af skattepolitik, redegørelse for virksomheders overholdelse af skatteregler og specifikationer af betalte og udskudte skatter er i en positiv udvikling. Det pointeres, at det er forståligt i kraft af offentlighedens forventninger og i overensstemmelse med god selskabsledelse.

I relation til OCI kan fremhæves, at der er gode eksempler på omtale indholdet af væsentlige poster i totalindkomsten. Det fremhæves, at det er positivt, når der kommenteres på f.eks. valutakursomregning og pensionsordninger.

Dommerkomiteen finder det positivt, at der er en klar tendens til at give oplysninger om forventninger til fremtiden, der er understøttet af oplysninger om forudsætninger. Det anbefales, at virksomhederne er konkrete i begrundelsen af de skitserede forventninger og kommentarer på økonomiske forventninger længere frem end blot det kommende år.

Generelt finder dommerkomiteen at der er et højt niveau i årsrapporterne. Det observeres også, at mindre og mellemstore virksomheder viser god udvikling i årsrapporten og fokuserer på interessante elementer til inspiration for andre. Desuden fremhæves ledelsesberetningen, der er informativ med fokus på væsentlighed og brug af hjemmeside til f.eks. lovkrævede beretninger.

Dommerkomiteens observationer er samlet i fire notater, der blev uddelt til deltagerne på regnskabskonferencen den 7. september 2017.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu