Grundfos er nomineret til CSR Prisen 2022

Dommerpanelet har nomineret Arla Foods, Grundfos, Salling Group og STARK Group til CSR Prisen 2022. De fire store unoterede danske virksomheder er nomineret ud af en samlet pulje på 48 unoterede virksomheder.


Med Sustainability Report 2021 er Grundfos nomineret til CSR Prisen 2022 for en rapport, der klart introducerer Grundfos’ rolle i samfundets bæredygtige omstilling og virksomhedens formål. Grundfos’fire strategiske ambitioner fremstår tydeligt, og de viser en klar retning i deres prioriteter. Læseren inviteres med ind i virksomheden gennem konkrete eksempler på Grundfos’ arbejder med bæredygtighed, hvilket øger rapportens læsbarhed og relevans. Samtidig beskriver Grundfos klart, hvor de skaber værdi gennem deres produkter, og hvor de står overfor sektorspecifikke dilemmaer.

Rapporten har en god balance mellem ’E’, ’S’ og ’G’ og Grundfos’ væsentlighedsvurdering på s. 66 giver indblik i virksomhedens proces for analysen. Dommerpanelet roser Grundfos’ beskrivelse af arbejdet med menneskerettigheder på s. 32, hvor det præsenteres indenfor hvilke områder, Grundfos har risiko for potentiel negativ indvirkning. Derudover fremhæves Grundfos’ brug af internationale standarder, herunder beskrivelsen af arbejdet med Science Based Targets og forventninger til at se på Task Force on Climate-related Financial  Disclosures som forhold, der øger rapportens troværdighed.

Kort om Grundfos og rapporten
Grundfos Holding A/S er en fondsejet virksomhed, hvis kerneforretning er vandteknologi og udvikling af pumpeløsninger. Grundfos har hovedkontor i Bjerringbro, og virksomheden beskæftiger over 19.000 medarbejdere, med kontorer i over 55 lande og med salg til hele verden.
 
Grundfos er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar, og 2021  bæredygtighedsrapporten, der er på 86 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. På s.71-72 er der fem års KPI-tabeller, herunder med CO2-udledninger opdelt i Scope 1 og 2, regnskabspraksis samt revisors erklæring (ISAE 3000, begrænsetsikkerhed).

Del til: