CSR og bæredygtighed ESG-nøgletal 25. juni 2019

Guide til forbedring af kvaliteten af ESG-informationer (Engelsk)

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og FSR – danske revisorer har publiceret en guide – den først af sin slags – til, hvordan selskaber kan forbedre kvaliteten af og tilliden til deres miljø-, sociale og ledelsesmæssige (ESG) informationer ved at gøre brug af interne kontroller. Guiden er udarbejdet på engelsk.