25. januar 2019

Revision Revision og erklæringsopgaver - Revision - Erklæringer uden sikkerhed - Høringer

Høring: Ajourføring af ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger

IAASB har udsendt forslag til omfattende ændringer af ISRS 4400, herunder udvidelse af anvendelsesområdet og distributionen af erklæringen, som i lang tid har været en hindring for anvendelsen af aftalte arbejdshandlinger.


Carl Oscar Lewis-Clemmensen Studentermedhjælper
pyp@sfe.qx


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161IAASB har udsendt udkast til ajourføring af ISRS 4400. IAASB’s mål med ajourføringen af ISRS 4400 er at bringe standarden på omgangshøjde med de øvrige IAASB-standarder og samfundets efterspørgsel efter erklæringer om aftalte arbejdshandlinger. Endvidere er formålet med ajourføringen af standarden at bidrage til klarheden, forståelsen og den praktiske anvendelse af ISRS 4400.

I ajourføringen har fokus blandt andet været på:

  • Definition af nøglebegreber
  • Nye krav og vejledning vedrørende anvendelse af faglige vurderinger
  • Nye krav og vejledning vedrørende revisors uafhængighed
  • Anvendelse af (u)passede terminologi
  • Anvendelse af en revisorudpeget ekspert, herunder revisors ansvar
  • At erklæringer om aftalte arbejdshandlinger kun skal være begrænset til aftalens parter, når revisor beslutter det
  • Udvidelse af anvendelsesområdet, så både finansielle- og ikke-finansielle oplysninger kan omfattes
  • Revisors etiske ansvar med hensyn til besvigelser og manglende overholdelse af lovgivning.

Kommentarer fremsendes til FSR - danske revisorers sekretariat senest den 19. februar 2019, att. chefkonsulent, statsautoriseret revisor, Louise Nellemann (e-mail: lne@fsr.dk).

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu