18. december 2020

Revision DOKUMENT REVUs udtalelser

Høring: REVU’s udtalelse om revisors erklæring vedrørende ESEF-forordningen i høring

Børsnoterede virksomheder skal i henhold til ESEF-forordningen udarbejde årsrapporter i XHTML-format, og revisor skal som et led i revisionen kontrollere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med disse regler. Se mere om revisors ansvar og opgaver i REVU’s udtalelse.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber