22. december 2020

Revision DOKUMENT REVUs udtalelser

HØRING: REVU’s udtalelse om revisors rapportering om selskabers vederlagsrapport

En række børsnoterede selskaber skal i henhold til selskabsloven udarbejde en vederlagsrapport, som giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt for det pågældende regnskabsår. Revisionsteknisk Udvalg har udarbejdet udkast til udtalelse om revisors rapportering i den forbindelse.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber