07. august 2018

Revision Etik og uafhængighed - Etiske regler Historisk

Høringssvar afgivet om professionel skepsis i Etiske Regler

FSR - danske revisorer har afgivet et høringssvar på IESBA’ s konsultationspapir om professionel skepsis med ti spørgsmål om, hvilke tiltag der kunne være relevante for at imødekomme offentlighedens forventninger.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxIESBA har udsendt et konsultationspapir om professionel skepsis, Professional Skepticism – Meeting Public Expectations.

Høringsfristen er den 15. august 2018.

FSR – danske revisorer udtrykker i sit høringssvar enighed i, at det er yderst vigtigt, at revisorer udviser professionel skepsis af hensyn til at imødekomme offentlighedens forventninger til revisors arbejde. Vel at mærke rimelige forventninger.

I revisorloven 2016 introduceredes professionel skepsis som et sjette etisk grundprincip ved siden af de fem, som kopieredes fra Etiske Regler. Efter vores opfattelse er professionel skepsis allerede omfattet af de fem principper, særligt af principperne om integritet, objektivitet og professionel kompetence.

Professionel skepsis fremgår således allerede af den gældende regulering. Derfor forekommer det umiddelbart vigtigere at udarbejde og udsende relevant materiale om konkret anvendelse af professional skepsis end at overveje nye definitioner, sådan som konsultationspapiret overvejer. Eller endnu værre at introducere definitioner, som er anderledes end definitionerne i opgavestandarder om revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver. Og måske tilmed i konflikt hermed.

Professionel skepsis gælder som princip for alle ansatte ved alle opgaver, der løses i revisionsvirksomheder. Dette er også tilfældet for ikke-praktiserende revisorer.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu