03. april 2014

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Historisk

Hvad kan vi vente os af de kommende år – udkast til strategi og arbejdsplan i IAASB

International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) har udsendt et høringsudkast til strategi for 2015-2019 og arbejdsplan 2015-2017. Kommenteringsfristen er den 4. april 2014. FSR – danske revisorer er generelt positivt indstillet; men vi ønsker dog et stærkere fokus på vejledning om en passende anvendelse af standarderne i mindre revisionsopgaver og i mindre revisionsfirmaer.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148FSR – danske revisorer har afgivet høringssvar den 2. april. Høringssvaret fremhæver ønsket om et større fokus på mindre revisioner og mindre revisionsfirmaer, herunder proportional kvalitetskontrol og dokumentation med bedre vejledning om, hvordan kravene opfyldes på en tilpasset måde. Hertil anbefaler vi, at IAASB overvejer at sætte fokus på ISA kompatibiliteten af softwaresystemer. Endelig anbefaler vi, at ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger (pt. ISRS 4400 DK fra 1. juli 2012) og ISRE 2410 (pt. ISRE 2410 DK fra 1. juli 2012) ajourføres af hensyn til sammenhængen i den samlede portefølje af standarder.

I hovedtræk finder vi oplægget fra IAASB fornuftigt. Der lægges op til en ”stille ISA periode” i 2015-17, bortset fra de allerede igangværende projekter om revisionspåtegningen, revision af oplysninger og (måske) going concern. Især projektet om revisionspåtegningen er omfattende: ISA 700 ajourføres gennemgribende med en fundamentalt ændret struktur i påtegningen. Der kommer en ny standard, ISA 701, om de såkaldte Key Audit Matters, der formentlig kun bliver relevant ved revision af offentligt betydningsfulde virksomheder. Endelig omfatter projektet afledte ajourføringer af ISA 260/ISA 265 (om rapportering til selskabets øverste ledelse), ISA 570 (going concern), ISA 705 (modificerede konklusioner) og ISA 706 (supplerende oplysninger).

I 2015-2017 påtænker IAASB at fokusere på kvalitetskontrol, professionel skepsis og særlige overvejelser ved revision af finansielle virksomheder. Output herfra vil formentlig især blive vejledninger om en række forhold og i mindre grad ajourføringer af de standarder, der er relevante i sammenhængen. 

Læs FSR – danske revisorers høringssvar her
Læs om IAASB’ s udkast til strategi og arbejdsplan her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu