21. august 2018

Regnskab Internationalt - IFRIC og SIC

Hvordan håndteres usikre skatteposter i regnskabet - fortolkningsbidrag fra IFRS Interpretations Committee

EU-Kommissionens regnskabsregeludvalg, ARC, har godkendt en international fortolkning IFRIC 23, der præciserer, at regnskabet skal reflektere effekten af virksomheders usikre skattemæssige dispositioner.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060I juni 2017 udsendte den internationale fortolkningskomite, IFRS Interpretations Committee, en fortolkning, IFRIC 23, som indeholder retningslinjer for regnskabsmæssig behandling af usikre skattemæssige poster. Fortolkningen forventes godkendt af EU-Kommissionen i løbet af efteråret 2018. Dette fremgår af en nyligt udsendt Endorsement Status fra EFRAG.

Baggrunden for at udsendte dette fortolkningsbidrag var, at IFRS Interpretations Committee konstaterede, at der var forskellig regnskabspraksis med hensyn til, hvorvidt og hvordan virksomhederne indregner og måler effekten af usikre skattemæssige forhold. IFRIC 23 forklarer, hvordan virksomheder skal indregne og måle udskudte og aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser, når der er usikkerhed om rigtigheden (lovligheden) af en skattemæssig disposition med betydning for regnskabet.

Der tænkes bl.a. på situationer, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt en skattemæssig disposition vil blive accepteret af skattemyndigehderne, fx om et fradrag vil blive godkendt eller om en ikke-indtægtsført indkomst kan udeholdes.

Virksomheden skal ifølge udtalelsen bl.a. forholde sig til, om de forskellige usikre skattemæssige dispositioner af betydning for regnskabet skal betragtes hver for sig, eller om de skal betragtes samlet, afhængigt af hvad der bedst afspejler det forventede skattemæssige udkomme af de givne dispositioner og poster.

Hvis virksomheden konkluderer, at det ikke er sandsynligt, at den foretagne skattemæssige disposition eller post vil blive accepteret, skal virksomheden reflektere dette i regnskabet, fx ved at indregne yderligere skatteforpligtelser eller anvende en højere skattesats ved beregning af skatter i regnskabet.

IFRIC 23 tilføjer ikke nye notekrav, men henviser til de eksisterende krav i standarden IAS 1 om at oplyse i regnskabet om skøn og vurderinger.

IFRIC 23 gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere.

EU-Kommissionens regnskabsregeludvalg, Accounting Regulatory Committee, har i marts 2018 godkendt IFRIC 23 og den forventes nu godkendt af EU-Kommissionen i efteråret 2018.

Download EFRAG Endorsement Status Report, august 2018.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu