24. marts 2014

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Review - Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringer uden sikkerhed Historisk

Internationale standarder om kvalitesstyring og revision 2009 - 20xx

De første internationale standarder om kvalitetsstyring (ISQC) og revision(ISA)blev første gang udsendt på dansk i april 2011. Standarderne afløste Revisionsstandarderne (RS 1 - RS 810)med virkning for revision af regnskaber for perioder der begyndte 15. december 2010 eller senere. Vedlagt findes en oversigt over de i 2011 og senere udsendte internationale standarder herunder eventuelle ajourførte standarder og tidspunktet for deres ikrafttrædelse.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148I 2009 udsendte IFAC en opdateret version af samtlige internationale standarder om kvalitetsstyring og revision. Standarderne er oversat til dansk og efter EU’s godkendelse af den danske oversættelse udsendt i april 2011.

Standarderne afløste de tidligere udsendte revisionsstandarder.

Bilag 1 indeholder en oversigt over udsendte ISA samt Bilag ”Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”, herunder oplysning om ikrafttrædelsestidspunkt og eventuelt udløb i de tilfælde, hvor den pågældende standard efterfølgende er ajourført.

De til enhver tid gældende standarder findes i denne sektion på FSR - danske revisorers hjemmeside. Standarderne er endvidere offentliggjort i den af Karnov Group årligt udsendte Revisionshåndbog.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu