24. marts 2014

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Review - Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringer uden sikkerhed Historisk

Internationale standarder om kvalitesstyring og revision 2009 - 20xx

De første internationale standarder om kvalitetsstyring (ISQC) og revision(ISA)blev første gang udsendt på dansk i april 2011. Standarderne afløste Revisionsstandarderne (RS 1 - RS 810)med virkning for revision af regnskaber for perioder der begyndte 15. december 2010 eller senere. Vedlagt findes en oversigt over de i 2011 og senere udsendte internationale standarder herunder eventuelle ajourførte standarder og tidspunktet for deres ikrafttrædelse.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148I 2009 udsendte IFAC en opdateret version af samtlige internationale standarder om kvalitetsstyring og revision. Standarderne er oversat til dansk og efter EU’s godkendelse af den danske oversættelse udsendt i april 2011.

Standarderne afløste de tidligere udsendte revisionsstandarder.

Bilag 1 indeholder en oversigt over udsendte ISA samt Bilag ”Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”, herunder oplysning om ikrafttrædelsestidspunkt og eventuelt udløb i de tilfælde, hvor den pågældende standard efterfølgende er ajourført.

De til enhver tid gældende standarder findes i denne sektion på FSR - danske revisorers hjemmeside. Standarderne er endvidere offentliggjort i den af Karnov Group årligt udsendte Revisionshåndbog.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu