20. maj 2020

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Revision - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv - REVUs udtalelser og REVU mener mm

ISA 540 – forøgede krav til revisor

Ajourføringen af ISA 540 øger kravene ved revision af regnskabsmæssige skøn betragteligt og dermed også kravene til virksomhedernes dokumentation og registrering.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161ISA 540 ajourført er trådt i kraft for regnskabsår, der begynder den 15. december 2019 eller senere. Det betyder, at kravene bliver aktuelle ved revision af 2020-regnskaberne. ISA 540 (ajourført) og de seneste ændringer på regnskabsområdet, samt EU-myndighedernes øgede fokus på revision af regnskabsmæssige skøn, giver sammenlagt væsentlig ændrede og øgede krav til revisor.

Det er en forudsætning for, at revisor kan udføre tilstrækkelig revision, at virksomhederne udarbejder og fremlægger dokumentation, som imødegår kravene i henholdsvis revisions- og regnskabsreguleringen. Det er derfor vigtigt, at revisor allerede nu indgår i en dialog med kunderne om implikationerne for de enkelte virksomheder.

Revisionsteknisk Udvalg har udarbejdet et kort notat, som forklarer ændringerne og implikationerne af disse ændringer til reguleringen. Se notatet her.

ISA 540 findes her (for medlemmer)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu