03. oktober 2014

Regnskab Årsrapportprisen

ISS vandt pris for informativ årsrapport

På en velbesøgt konference i Industriens Hus torsdag den 2. oktober 2014 modtog ISS årsrapportprisen for en informativ årsrapport med fyldestgørende ledelsesberetning og god struktur for noteoplysningerne.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148ISS fik torsdag den 2. oktober 2014 tildelt årsrapportprisen på en stor regnskabskonference afholdt i København af FSR – danske revisorer og Dansk Industri.

ISS modtog anerkendelsen for en årsrapport for 2013, der har forbedret sig væsentligt siden 2012.

ISS blev afnoteret på fondsbørsen i København i 2005, men blev igen noteret i foråret 2014, og årsrapporten er præget af virksomhedens ønske om at informere investorer, børsmyndighederne og omverdenen særdeles grundigt om forretningsområder og markeder.

Der har i flere år været stigende kritik af, at årsrapporterne er blevet meget omfangsrige og uoverskuelige, og flere internationale organer anbefaler bedre struktur og overblik i årsrapporterne ("cutting clutter").

ISS er et fremtrædende eksempel på de virksomheder, der i det seneste år har arbejdet med at omstrukturere årsrapporten for via bedre kategorisering af noterne at give læserne et bedre overblik – og der er samlet set tale om et væsentligt løft i forhold til årsrapporterne fra 2012.

Også ledelsesberetningen fremhæves for gode oversiger og beskrivelser af risikostyringen, god beskrivelse af strategien og af finansielle mål.

Dommerkomiteen bag årsrapportprisen har vurderet 185 årsrapporter, og komiteen måtte erkende, at der var meget tæt løb blandt de nominerede til prisen, som talte blandt andre Arla, Carlsberg, Dong Energy, Novo Nordisk, TDC og FLS. Det blev fremhævet på konferencen, at disse årsrapporter er foregangseksempler, som andre kan lære noget af, og som er med til at udvikle ”best practice”.

Det blev også understreget, at årsrapporterne er hovedindgangen til information omkring virksomhederne. Derfor er det positivt, at vi generelt ser en høj faglighed og professionalisme og på et meget højt internationalt niveau i de danske IFRS-årsrapporter. Det kommer i sidste ende regnskabsbrugerne til gode.

Børsnoteringen og de mange prospektkrav, der stilles til en årsrapport, har givetvis haft en indvirkning og placerer omfangsmæssigt ISS i den tunge ende med en årsrapport på 180 sider. Dommerkomiteen anbefalede bl.a., at der fremover indarbejdes opfølgning på Q4-resultat, at resultatopgørelsen struktureres bedre og at tekster gøres mere kortfattede og fokuserede.

Årets specialpriser
Årsrapportprisen sætter også fokus på, hvilke virksomheder, som udmærker sig på udvalgte områder i årsrapporten, som har særlig interesse for regnskabslæserne. Derfor uddelte DI og FSR – danske revisorer også tre specialpriser, der fremhæver virksomheder, som skiller sig ud på disse områder. Vinderne af specialpriserne blev udpeget under konferencen i Industriens Hus.

 • Specialpris 1
  Udvikling og struktur i noterne
  Vinder: Carlsberg
 • Specialpris 2
  Ledelsesberetningen: Beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og kompetencer
  Vinder: GN Store Nord
 • Specialpris 3
  Omsætningen - Beskrivelse af indregning og måling
  Vinder: Novo Nordisk

FSR – danske revisorer og Dansk Industri vil med et arrangement som Årsrapportprisen 2014 bidrage til at fremme og udvikle gode og informative årsrapporter. Årets arrangement var vellykket og har medvirket til at illustrere en god udvikling i dansk virksomheders årsrapporter. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu