22. april 2020

Corona Hjælpepakker - Kultur medier og skoler

Kompensation for aflyste eller udskudte landsindsamlinger

Arrangører af landsindsamlinger (hus- og gadeindsamlinger), som skulle have været afviklet i perioden 1. marts – 31. marts 2020, men er blevet aflyst, eller hvor betingelserne for afviklingen er væsentligt ændret pga. COVID-19, kan ansøge om kompensation.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Puljen udgør ca. 9 mio. kr.

Arrangørerne kan søge kompensation for følgende:

  • Udgifter ved aflysning eller udskydelse til de landsindsamlinger (”hus- og gadeindsamlinger”), som har fået tilladelser til landsindsamlinger i marts 2020 af Indsamlingsnævnet.

  • Kompensationen vil omfatte afholdte udgifter til fx annoncering og andre udgifter målrettet den specifikke indsamling (foldere, forplejning til indsamlere mv.).

  • Såfremt der er udgifter til elementer, som kan anvendes ved en senere indsamling, vil disse ikke være omfattet af kompensationen. Kompensationen omfatter heller ikke den potentielle indtægt, som indsamlingen måtte have til formål.

Følgende dokumentation skal fremsendes til Kulturministeriet for, at der kan modtages kompensation:

  • Arrangøren af landsindsamlingen skal fremsende dokumentation for, at arrangementet er aflyst eller udskudt, dvs. ikke afholdes på den planlagte dato, og det skal sandsynliggøres, at aflysningen eller udskydelsen alene sker som følge af COVID-19-forholdsregler.

  • Der skal indsendes ”revisorpåtegnet” budget og regnskab ved alle kompensationsansøgninger på mere end 0,5 mio. kr. samt dokumentation for, at arrangørens forsikring ikke dækker.

  • Udgifter til revisors bistand med udarbejdelse af dokumentation, jf. ovenstående, dækkes med op til 30.000 kr.

Flere informationer om kompensationsordningen offentliggøres først, når der åbnes for ansøgninger. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at ordningen ”åbner snart”.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber