20. marts 2020

Corona Hjælpepakker - Større arrangementer Historisk

Kompensation for tab ved større arrangementer – ansøgningsplatform er klar

I forlængelse af regeringens udspil om at yde kompensation for tab vedrørende større arrangementer har Erhvervsstyrelsen udstedt en bekendtgørelse, der fastlægger rammerne for tildeling af kompensation.


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Nu er formalia og praktik om kompensation for tab vedrørende større arrangementer på plads, og arrangørerne kan derfor allerede ansøge om kompensation for tab som følge af regeringens COVID19- afværgeforanstaltninger. Bemærk, at ansøgninger om over 500.000 kr. skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor.

Kompensation for tab (forstået som arrangementsunderskud) vedrørende større arrangementer, som er unikke begivenheder, kan tildeles arrangøren på følgende vilkår:

  • Der skal være tale om større arrangementer med over 1000 deltagere eller 500 deltagere, hvis det vedrører særligt udsatte grupper

  • Arrangementet har været planlagt afholdt i perioden den 6. - 31. marts 2020

  • Arrangementet er blevet aflyst eller væsentligt ændret som følge af myndighedernes foranstaltninger mod COVID19

  • Retten til kompensation bortfalder, såfremt arrangementet afholdes inden for et år efter planlagt afholdelse i en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme reelle ejere.

  • Der er tale om tab, som påviseligt er knyttet til aflysningen/ændringen, og som ikke kunne afværges eller dækkes på anden vis, fx af forsikring eller andre statslige kompensationsordninger

  • Der ydes kompensation på baggrund af arrangementets underskud. I opgørelsen af virksomhedens underskud kan indregnes både direkte og indirekte omkostninger   

Ansøgning og dokumentation

  • Ansøgningen skal indsendes digitalt via Virksomhedsguiden.dk senest den 30. juni 2020
  • Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for overholdelse af betingelserne
  • Ansøgninger om kompensation for over 500.000 kr. fra samme arrangør skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. Ansøgninger under 500.000 kr. skal ledsages af en tro-og-love-erklæring fra arrangøren.

 

Revisorerklæringen skal være en erklæring om aftalte arbejdshandlinger i henhold til ISRS 4400.

Se vejledning og erklæringer her

Se bekendtgørelse her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber