02. maj 2018

Regnskab Årsrapportprisen

Kriterierne for årsrapportprisen 2018

Årsrapporten er fortsat en væsentlig informationskilde for investorer med flere, og det er nødvendigt for brugerne, at indholdet er robust og relevant. Kriterierne for uddelingen af de to hovedpriser i forbindelse med årsrapportprisen er nu fastlagt.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148FSR – danske revisorer uddeler torsdag d. 30. august årsrapportprisen 2018 i samarbejde med Dansk Industri. Årsrapportprisen er primært for de virksomheder, der aflægger deres regnskab efter IFRS. Vi har nu fastlagt kriterierne for årsrapportprisen 2018.

 

Der vil ved vurderingen af årsrapporterne i år blive lagt særlig vægt på fokusområder, der har stor relevans for læseren og afspejler seneste tendenser inden for regnskabsaflæggelse:

 • Beskrivelse af den forventede indvirkning af virksomhedens implementering af nye IFRS-standarder
 • Oplysninger om finansiel gæld med fokus på læsbarhed
 • Brug af og oplysning om indvirkning af alternative resultatmål (Alternativ Performance Measures)
 • Præsentation på hjemmesiden af indhold i relation til årsrapporten
 • Beskrivelse af virksomhedens strategi under hensyntagen til hvor virksomheden er i sit strategiforløb og hvordan virksomhedens eksekvering af strategien forløber

For fokusområderne forventes der ikke at blive uddelt priser, men særligt gode eksempler – hvis nogle - vil blive fremhævet på dagen.

 

Som noget nyt i år uddeler dommerkomiteen to hovedpriser, én til den årsrapport, der samlet set vurderes at være bedst i forhold til de opstillede kriterier, og én til en fremhævelsesværdig mindre eller mellemstor virksomhed.

 

Pris 1 (samlet set bedst)

Dommerkomiteen vil lægge vægt på følgende:

 • Årsrapporten har en god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige – i beretningsdelen såvel som i regnskabsdelen. Læseren af den gode årsrapport skal have et klart billede og forståelse af virksomheden og dens situation samt udvikling.
 • Det vil være relevant med beskrivelser som er nødvendige for at forstå den underliggende forretning, herunder en beskrivelse af de væsentligste og relevante risici og skøn samt forretningsmodel, strategi og forventninger til fremtiden med en sammenhæng til de væsentligste regnskabsposter. Fokusområder behandlet i beretningen bør også afspejle sig i en tilsvarende behandling af sådanne væsentlige forhold i årsregnskabet.
 • I den gode årsrapport er der en høj læsbarhed, og der er fortsat arbejdet med anvendelse af illustrationer, opbygning af notesektionerne og tydeliggørelse af den røde tråd mellem beretningen og årsregnskabet.
 • Ledelsesberetningen må ikke være unødig lang. Den skal være læsevenlig og hurtigt give et overblik over det forløbne år, resultater og anden ”performance” samt andre målepunkter, som virksomheden måler sig selv på. Der bør være en tydelig sammenhæng mellem signifikant indhold i CEO/Chairman-letter og den resterende årsrapport. Det vil være godt, hvis den er indledt med et sammendrag ”på 10 minutter”.
 • Dommerkomiteen ser gerne, at der er en god og forståelig beskrivelse af strategi og forretningsmodel og måske med omtale af den aktuelle udvikling. Denne kan understøttes af passende og udførlig omtale af forventninger til fremtiden samt bør understøttes af en god og udførlig omtale af relevante risici.
 • Ledelsesberetningen bør organiseres og indholdet vægtes, så relevans og væsentlighed vurderes samlet ud fra både finansielt indhold og andet indhold, herunder det væsentligste og mest relevante fra de andre særligt lovkrævede beretninger. Der bør være link til hjemmesiden med den/de andre lovkrævede fulde beretninger(er).

Dommerkomiteen vil også lægge vægt på:

 • At noterne er let tilgængelige og velskrevne, samt selvfølgelig overholder IFRS. Dommerkomiteen vil lægge vægt på, om der er sket en prioritering af noteomfanget ud fra væsentlighed og ser gerne, at noterne er struktureret, så de er samlet i relevante grupper og placeret under hensyntagen til væsentlighed. Der må i tilknytning hertil gerne være både relevant anvendt praksis, beskrivelse af skøn og vurderinger samt kommentarer til tallene understøttet af relevante og illustrative grafer og tabeller, der kan gøre komplicerede noter lettilgængelige.
 • Anvendt regnskabspraksis skal helst være kort og specifikt tilpasset virksomhedens forhold. Kun de vigtigste elementer af anvendt regnskabspraksis bør fremgå i den første note, mens øvrige beskrivelser er placeret i de relevante noter eller til sidst i rapporten. Den forventede virkning af nye IFRS-standarder med væsentlig betydning forventes også velbeskrevet.
 • Dommerkomiteen ser positivt på og vil belønne forsøg og tiltag til at udvikle og forbedre dansk praksis, herunder med inspiration fra udlandet, eksempelvis øget kommentering i forbindelse med opgørelserne (Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse).

 

Pris 2 (særlig pris for god årsrapport fra en virksomhed af small/mid-cap størrelse)

Dommerkomiteen vil gerne belønne mindre og mellemstore virksomheder, som eksperimenterer med at udarbejde årsrapporter, der er interessante og spændende at læse med fokus på det væsentlige og relevante, uden at kunne præsentere alle regnskabstekniske problemstillinger og uden at have ressourcer til at eksperimentere på mange områder.

 

Dommerkomiteen vil inddrage kriterier fra hovedprisen i bedømmelsen og vil fokusere på, hvordan disse er tilpasset og håndteret af en mindre organisation. Derudover vil dommerkomiteen have fokus på:

 • Det interessante, og at læsbarheden er let tilgængelig med fokus på særligt vigtige forhold i den enkelte virksomhed. Læseren af den gode årsrapport skal have et klart billede og forståelse af virksomheden, hvordan det går og hvordan virksomheden klarer sig.
 • At ledelsesberetningen skal være velskrevet og interessant med fokus på det relevante og væsentlige vurderet både på omtale af det finansielle og af indholdet til de særligt lovkrævede beretninger.

Dommerkomiteen

Dommerkomiteen består af repræsentanter for regnskabsbrugere, regnskabsaflæggere, akademikere og revisorer. Dommerkomiteens medlemmer er:

 

Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries, medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

 

Henrik Gaarn Bak, CEO, Haldor Topsøe Holding

 

Carsten Krogholt Hansen, Associate Professor, CBS

 

Michael West Hybholt, Aktieanalytiker, SEB Investment Management

 

Torben Johansen, Partner, BDO og formand i FSRs Regnskabsudvalg

 

Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Dansk Industri

 

Jørgen Blom, Partner, EY og medlem af FSRs Regnskabsudvalg

 

Stig Enevoldsen, Medlem af FSRs Regnskabsudvalg

 

Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank

 

Praktisk information

Tid:

Torsdag den 30. august 2018

kl. 13.30 - 17.00

Herudover planlægges der workshops før frokost.

 

Sted:

DI, Industriens Hus

H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København K

 

Pris:

Deltagelse arrangementet er gratis.

 

Tilmelding:

Følger snarrest.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu