13. december 2022

Fagligt fokus

Kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udført en temabaseret kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler under Børne- og Undervisningsministeriet. Erhvervsstyrelsens rapport viser, at der er behov for at løfte kvaliteten af revisors arbejde på området fremadrettet.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Formålet med Erhvervsstyrelsens kontrol af regulerede institutioner og frie skoler har været at få indblik i kvaliteten af revisors arbejde samt at give generel vejledning på baggrund af kontrollens resultater og dermed have en forebyggende karakter.

Vi er som udgangspunkt positive over for tiltag fra myndighedernes side, der har til formål at øge kvaliteten af revisorernes arbejde fremadrettet.

Kort før planlagt offentliggørelse modtog vi rapporten, og det gav os mulighed for at gennemgå og kommentere den. Vi er glade for et samarbejde med myndighederne, hvor vi kan have en konstruktiv dialog. Vi kunne påpege nogle faktuelle fejl, og styrelsen lyttede, udsatte offentliggørelsen og tilpassede rapporten. Vi ønsker på ingen måde at være pennefører for styrelsens rapporter eller konklusioner, og sætter stor pris på muligheden for at bidrage til korrekte indholdsmæssige fakta. Særligt under hensyntagen til, at ét af de bærende formål med den temabaserede kontrol var at give generel vejledning og bidrage til, at der ikke begås samme fejl i fremtidige erklæringsopgaver.

Kontrollen viser, at kvaliteten ikke har været høj nok. Henset til rapportens formål finder vi det ærgerligt, at rapporten ikke indeholder brugbare eksempler på, hvorfor den fremlagte dokumentation i en erklæringsopgave ikke har levet op til styrelsens krav. Rapporten indeholder heller ingen eksempler på gode måder at løse erklæringsopgaver af den kontrollerede type på. Det er derfor svært for os at se, hvordan rapporten i sig selv kan medvirke til, at de samme fejl ikke begås fremadrettet.

Der forestår nu et arbejde fremadrettet, hvor FSR – danske revisorer i dialog med Erhvervsstyrelsen og STUK skal finde ud af, hvordan kvaliteten løftes – for det skal den.

I går, 14. december, afholdt vi et efteruddannelseskursus målrettet revisorer på skoleområdet, og vi afholder i dag, 15. december, et indledende møde med Erhvervsstyrelsen og STUK om, hvordan vi i fællesskab får løftet kvaliteten på området.

Læs Erhvervsstyrelsens rapport

Læs nyheden af 16. november 2022 om resultatet af den temabaserede kvalitetskontrol

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber