10. februar 2023

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Lovprogram: Det vigtigste for revisorbranchen frem til juni 2023

SVM-regeringen har fremlagt 79 love og lovændringer, som den forventer at fremsætte i løbet af det resterende folketingsår frem til juni 2023. Lovprogrammet indeholder blandt andet en række forslag på skatteområdet, erhvervsområdet og social- og boligområdet, der har relevans for branchen. Derudover indeholder lovprogrammet også forslag, der skal afhjælpe konsekvenser af den aktuelle krise, herunder for eksempel forslag om inflationshjælp til børnefamilier og ældre.


Maria Eun Elkjær Fagchef for skattepolitik
zry@sfe.qx 6115 0486


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Regeringen har den 8. februar 2023 i en skriftlig redegørelse til Folketinget fremlagt sit lovprogram. Lovprogrammet præsenterer de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i den resterende del af folketingsåret 2022-23. Lovprogrammet er således en fortsættelse af det meget korte lovprogram, som blev præsenteret den 17. januar 2023.

Vi har samlet de forskellige forslag af interesse for revisorbranchen i denne oversigt. Oversigten indeholder korte beskrivelser af lovforslagene, forventelige fremsættelsestidspunkter samt FSR – danske revisorers eventuelle holdning til de enkelte forslag. 

Bemærk venligst, at lovforslaget om CSRD ikke er en del af lovprogrammet. Det er forventningen, at forslaget bliver sendt i høring inden sommer og fremsat i oktober 2023.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber