A.P. Møller – Mærsk vinder CSR Prisen 2022

A.P. Møller – Mærsk er vinder af CSR Prisen 2022 for bedste rapportering om bæredygtighed, samfundsansvar og ESG blandt store danske børsnoterede virksomheder. H.K.H. Kronprinsessen uddelte prisen d. 11. oktober 2022 på Børsen i København.


Dommerpanelet fremhæver vinderrapporten som forbilledlig og i en klasse for sig, da virksomheden tager livtag med nye elementer af rapportering om bæredygtighed og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG). Rapporten afspejler virksomhedens holistiske arbejde med bæredygtighed på et højt niveau som er stærkt understøttet af data. Samtidig er virksomheden åben om, hvordan risici og udfordringer håndteres, og hvad der skal til for at nå virksomhedens klimamål i 2040. Der også ros for rapportens detaljer om forankringen af ESG-området hos ledelsen og virksomhedens vurdering af væsentlighed ud fra to perspektiver - både det finansielle, og det sociale og miljømæssige perspektiv. 

Ved afsløringen af A.P. Møller – Mærsk som vinder udtalte Kronprinsessen:

”I vil transformere jeres branche. I har vundet prisen flere gange, fordi I konstant løfter barren for jeres rapportering. Dét har I gjort igen, og derfor løber I med sejren i år.”

CFO i A.P. Møller Mærsk Patrick Jany siger:

”Bæredygtighed og målet om at være klimaneutral inden 2040 er kernen af vores forretning og måden, vi driver virksomhed på. Vores ESG-strategi er ikke alene afgørende for os, men også for vores kunder, investorer og de samfund, vi er en del af. Derfor er det vigtigt, at vi styrker vores kommunikation og er transparente i arbejdet med at nå vores ambitiøse mål. Vi er derfor glade for, at den indsats anerkendes med CSR Prisen.”

A.P. Møller-Mærsks nominering til CSR Prisen 2022
Dommerpanelet har nomineret A.P. Møller-Mærsk til CSR Prisen 2022 sammen med Carlsberg, Pandora og Ørsted. De fire store børsnoterede danske virksomheder er nomineret ud af en samlet pulje på 64 børsnoterede virksomheder.

Maersk er nomineret til CSR Prisen 2022 med Sustainability Report 2021, for fyldestgørende og tydelig rapportering om Maersks strategiske arbejde med bæredygtighed som en del af virksomhedens forretningsmodel. Maersks tilgang beskrives gennem deres ESG strategi og via kort- og langsigtede mål herunder på klimaområdet, hvor arbejdet med Science Based Targets også omtales. Redegørelsen bliver stærkt understøttet af ESG-nøgletal, som suppleres yderligere i ESG data overview 2021.

Rapporten gør god brug af konkrete eksempler, hvor problematikker åbent bliver italesat, og dommerpanelet roser rapportens transparente beskrivelse af både den ledelsesmæssige organisering på s. 12 og væsentlighedsvurderingen på s. 13-15. Sidstnævnte indeholder tydelige udefra-ind og indefra-ud perspektiver og beskrivelse af proces, involvering af interessenter og deres forventninger til Maersk. Samtidig bliver de væsentligste områder beskrevet og brugt aktivt igennem rapporten, hvilket skaber en klar rød tråd. Endelig er datatabellen suppleret med udviklingsforklaringer, og i ESG oversigten indgår blandt andet et Task Force on Climate-related Financial Disclosure indeks.

Kort om A.P. Møller-Mærsk og rapporterne
A.P. Møller-Mærsk A/S er et børsnoteret integreret transport- og logistikselskab, der inkluderer containershipping og en række brands. Maersk beskæftiger flere end 100.000 medarbejdere i 130 lande og har hovedkvarter i København.

Maersk er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar og bæredygtighedsrapporten, der er på 64 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. På s. 54-55 er der tre års datatabel, herunder med CO2-udledninger opdelt i Scope 1, 2 og 3 og udviklingsforklaringer. Der er tilhørende regnskabspraksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) og flere data i ESG oversigten på 9 sider.

Del til: