31. august 2020

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Bøder 30001 til 99999

Mangelfuld planlægning/dokumentation samt ingen professionel skepsis – bøde på 75.000 kr.

En klassisk type af sager for Revisornævnet vedrører mangelfuld planlægning, dokumentation og ledelsesrapportering samt manglende modifikationer. I denne konkrete sag udmåles bøden i den høje ende til 75.000 kr. Dette er særligt begrundet i fraværet af professionel skepsis på en række punkter, hvor denne var indlysende påkrævet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 44-2019 blev indbragt mod en forhenværende revisor af Erhvervsstyrelsen den 9. december 2019 i forlængelse af en kvalitetskontrol og en efterfølgende undersøgelse. Kendelsen i form af en bøde på 75.000 kr. blev afsagt den 24. juni 2020.

Klagepunkterne var generisk klassiske. Mangelfuld planlægning og dokumentation for udførelse af revisionshandlinger samt manglende ledelsesrapportering i alle fire kontrolsager Og hertil i en af sagerne manglende modifikation af konklusionen.

Som noget relativt nyt fremhæver Erhvervsstyrelsen nu også tydeligere, hvor revisor ikke har udvist professionel skepsis som det sjette etiske princip i revisorlovens § 16, stk. 1, som uddybet i stk. 2. Dette sker i to af sagerne.

I den ene, revision af regnskabet for et nystartet selskab, hvor revisor i øvrigt allerede var selskabets tredje revisor, drejede det sig om dagsværdier på driftsmidler og going concern. Sagen var udtaget som en konkurssag.

I den anden vedrørte det kritiserede fravær af skepsis særligt værdiansættelsen af en investeringsejendom og forudsætningerne herfor. Investeringsejendomme udgjorde 99 % af balancesummen. I samme sag skulle revisor hertil have modificeret sin konklusion for den manglende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis vedrørende en renteswap, og hertil for, at denne ikke var indregnet i regnskabet på trods af, at den var et sikringsinstrument i forhold til prioritetsgælden.

I en tredje sag fremhævedes igangværende arbejder og omsætning specifikt, mens den fjerde var generisk om manglende planlægning, dokumentation og ledelsesrapportering.

Bøden udmåltes til 75.000 kr., hvilket må siges at være i den høje ende ved førstegangsforseelser – Sikkert begrundet i fraværet af professionel skepsis på de anførte punkter, hvor denne havde været indlysende påkrævet.

Sag nr. 44-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu