16. januar 2023

Fagligt fokus

Masser af muligheder med EU’s standardisering af rapporter om bæredygtighed/ESG

Fortaber man sig i detaljer og den kæmpe opgave, der ligger foran virksomheder og myndigheder på implementering af EU’s nye regler for bæredygtigheds-/ESG-rapportering (CSRD), kan vi let overse de store muligheder, der også ligger foran os. Hermed en opfordring til, at vi i branchen tager udfordringen op! Succes kræver fokus på mål og mening. Lad os samarbejde om at finde veje og løsninger, så revisorbranchen kan få et spændende nyt samarbejde med kolleger og kunder.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196I december fik vi indsigt i, hvad store og børsnoterede virksomheder skal oplyse, når det nye direktiv for bæredygtighedsrapportering (CSRD) træder i kraft fra 2024. Forslagene fra EFRAG fordeler sig på 12 rapporteringsstandarder (ESRS) med mere end 1.000 datapunkter. Udkastene er væsentligt reduceret, men det bliver stadig lidt af en mundfuld at leve op til.

FSR – danske revisorer er stærkt bekymrede for standardernes omfang og kompleksitet, og vi har derfor sammen med andre organisationer sendt bekymringsbreve til både EFRAG og erhvervsministeren. Vi arbejder fortsat på at få forenklet og forbedret standarderne, der udsendes til sommer. Når det er sagt, er der allerede nu gennemført mange væsentlige forbedringer af standarderne, som vi har medvirket til via vores engagement i EFRAG, som er standardudsteder.

Det skal blive en succes! Det er nødvendigt at forbedre årsrapporterne. Investorer og andre kræver det. Samtidig er det en ”must-win-battle”, at alle virksomheder bliver mere bæredygtige. Aktiviteter skal omstilles, hvilket kræver mere transparens om påvirkningerne af aktiviteter og produkter på klima, miljø, mennesker og samfund og skøn for, hvilke finansielle risici og muligheder virksomhederne står over for på kort og længere sigt ved disse påvirkninger.

Fremover – og i et vist omfang allerede nu – måles en virksomheds værdi ikke alene finansielt, men også på dens evne til at handle bæredygtigt og til at modstå negative effekter på dens værdi fra ændringer i klima, biodiversitet, tilgang til naturressourcer, og krav om diversitet og ordentlige arbejdsforhold for alle - også i forsyningskæden.

Det handler i sidste ende om, hvordan vi kan forbedre tilstanden for planeten og mennesker, og ikke mindst hvordan vi kan sikre en finansiel stabilitet for virksomheden, dens ejere og långivere, medarbejdere, leverandører og kunder.

EU har besluttet, at virksomhederne skal have et skub til at nå målet om en bæredygtig økonomi. Derfor vælter det nu ind med nye regler – nogle kalder det en tsunami, der skal drive virksomhederne i den rigtige retning. Det er en kæmpe opgave og kræver mange ressourcer – både i virksomhederne og hos deres rådgivere. Men reglerne viser også vejen til målet, og hvad der skal til for at skabe transparens og reelle ændringer. Rapporteringen er kun et resultat af indsatsen.

Revisorerne får en kerneopgave med at sikre, at den grønne omstilling bliver en succes, og det behøver ikke at opleves som en tung opgave. Derfor opfordrer vi branchen og virksomhederne til ikke bare at fokusere på, hvor svær omstillingen bliver, men også fokusere på det gode formål og især på de mange muligheder, som CSRD og ESRS giver. Jeg tænker ikke kun på nye forretningsmuligheder for rådgivning og erklæringer, men også på, hvad branchen tilbydes i form af nye måder at arbejde på, faglig udvikling, nye typer medarbejdere, tværfaglige møder hos jer selv og kunderne, bedre værktøjer og så videre.

Jo før branchen tager udfordringen op des bedre. Begynd med læring, find veje og løsninger, samarbejd internt og med kunderne. Find eventuelt nye samarbejdspartnere på de mere tekniske ting. Vi skal nok hjælpe jer med vores kommende FSR Bæredygtighedsakademi. Det bliver rigtigt spændende - også fremover – at arbejde i revisorbranchen.

Læs om eller se vores dialogmøde om CSRD og ESRS her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber