Regnskab Årsregnskabsloven

Negative renter, hvad betyder det for regnskabet?

I løbet af de sidste par år er renten på indlån i nogle tilfælde blevet negativ. Hvordan skal man regnskabsmæssigt håndtere dette?