Skat Aktionærlån

Notat om aktionærlån

FSR – danske revisorer har udgivet et opdateret notat om, hvordan en hovedaktionærs hævninger bedst løses revisions-, regnskabs- og skattemæssigt.