05. november 2019

Revision Dilemmaer - Månedens dilemma

Novembers dilemma: Var der noget om snakken?

Knud Jensen ejer og driver virksomheden KJ A/S. Knud er ved at være oppe i årene, og I har igennem de seneste år løbende drøftet generationsskifte af virksomheden, men Knud har haft svært ved at træffe den endelige beslutning. Som en del af forberedelsen af generationsskiftet har hans to børn dog fået større roller i virksomheden og indgår i dag som en del af den daglige ledelse.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Tidligere i år blev Knuds kone sygdomsramt, og han har besluttet, at KJ A/S skal overdrages til børnene. Samtidig understreger Knud over for dig, at generationsskiftet skal gøres så billigt i skat som overhovedet muligt.

Du har rådgivet mange af dine kunder om generationsskifte, og du har helt styr på skattereglerne på området. Du foreslår Knud at lave en opdeling af aktierne i A- og B-aktier med forlods udbytteret og stemmeret på A-aktien. Knud skal modtage A-aktien, og børnene skal dele B-aktierne ligeligt.

Efter dit seneste møde med Knud deltager du i et arrangement i din erfagruppe, hvor en kollega omtaler en sag, hvor skattemyndighederne stiller spørgsmålstegn ved en lignende aktie-konstruktion. Både i Skatteankestyrelsen og i landsretten fik skatteyderen medhold, men sagen er nu gået videre til Højesteret.

Du mener, at myndighederne - som altid - tager de helt forkerte sager op, hvilket også fremgår tydeligt af denne sag, hvor skatteyderen i første omgang har vundet over myndighederne. Derfor lyttede du ikke ordentligt efter, da sagen blev omtalt på erfa-mødet.

På trods af din erfaring bliver du alligevel i tvivl, om du bør undersøge nærmere, hvad den omtalte sag på erfa-mødet gik ud på, og om den har betydning for din rådgivning af Knud. Du skal tage stilling til, hvilken af nedenstående svarmuligheder, du anser for mest hensigtsmæssig.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fire muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Efterfølgende kommenteres resultatet af formanden i FSR – danske revisorers skatteudvalg, Klaus Okholm, samt formanden i FSR – danske revisorers etikudvalg, Jesper Hansen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu