07. november 2022

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

En hyldest til talenterne

Efteråret er højsæson for arrangementer og prisuddelinger i revisorbranchen.


Lone Strøm Administrerende direktør
yf@sfe.qx 2262 8113Af Lars Kronow, formand for FSR – danske revisorer, og Lone Strøm, administrerende direktør i FSR – danske revisorer.

Efteråret er højsæson for arrangementer og prisuddelinger i revisorbranchen. En af sæsonens traditionelle priser er Danica Prisen, som foreningen og Danica Pension hvert år uddeler til de bedste hovedopgaver på cand. merc.aud.-studiet. I år var det 32. gang, at prisen blev uddelt ved et festligt arrangement på Centralværkstedet i Aarhus.

Danica Prisen er en hyldest til talent. Sammen med Danica Pension ønsker FSR – danske revisorer at hylde den høje faglighed og de dygtige talenter, som der er på cand.merc. aud.-studiet. Revisorbranchen er en peoplebusiness. Tilgang af nye talenter er afgørende vigtigt for vores branche.

Det er den høje faglighed og høje kvalitet, der er revisorbranchens varemærke. Det er også det, der er afgørende for branchens gode omdømme og den tillid og troværdighed, som vi nyder i vores omverden. Det er der grund til at værne om, og det er Danica Prisen i høj grad med til.

Danica Prisen er noget, der bliver lagt mærke til både inden for og uden for revisorbranchen. Danica Prisen er den mest prestigefyldte anerkendelse, som en studerende på cand. merc.aud.-uddannelsen kan modtage. Det er en anerkendelse af den studerendes flid, faglighed og talent, og er dermed også et fantastisk afsæt i forhold til en fremtidig karriere i revisorbranchen. Årets kandidater har derfor god grund til at være stolte af deres indsats. Med en nominering har man bevist, at man er struktureret, engageret, ambitiøs og meget talentfuld. Det kan alle kandidater tage med sig videre i karrieren.

De indstillede hovedopgaver har igen i år været på et meget højt niveau. Opgavernes temaer er aktuelle og spænder lige fra emner som rapportering om bæredygtighed til emner som hvidvask, renteswaps og manglen på kvinder i revisorbranchen. Det vidner om, at kandidaterne har fingeren på pulsen og ved, hvad der rører sig i branchen. Traditionen tro vil vinderne af Danica Prisen præsentere deres hovedopgaver i en række artikler i Revision & Regnskabsvæsen i den kommende tid. Det glæder vi os til.

Ud over anerkendelsen, som følger med nomineringen, er kandidater til Danica Prisen også meget attraktive kandidater for såvel revisorbranchen som for dansk erhvervsliv. Revisorbranchen har et vigtigt purpose. Branchen er en del af noget større. Det handler ikke alene om regnskaber og revision. Det handler også om at bidrage til samfundet med løsninger på nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står over for.

Et godt eksempel er den grønne omstilling, som ligger øverst på den politiske dagsorden. Hvis Danmark skal leve op til de ambitiøse klimamålsætninger og nå målet om 70 procent reduktion af CO2-udledning, som politikerne har besluttet, så kræver det, at vi kan måle, monitorere og fæste lid til virksomhedernes bæredygtighedsrapporter.

Det er en dagsorden, der rammer lige ned i revisorernes spidskompetencer. Branchen er da også af den grund udset til at levere den tillid og troværdighed til virksomhedernes bæredygtighedsrapporter, som er en forudsætning for den grønne omstilling.

Revisorbranchen rummer i det hele taget fantastiske muligheder for de dygtige talenter. Både inden for kerneområder som revision, regnskab, skat og rådgivning. Men i høj grad også inden for nye discipliner som for eksempel rapportering om bæredygtighed eller cybersikkerhed for at nævne et par af de områder, som vokser markant i disse år. Det gør det fremover endnu mere spændende og udfordrende at være revisor.

Og opgaverne bliver ikke mindre spændende og udfordrende i de kommende år. Vi befinder os i en tid med stor usikkerhed og mange risici. Krig, klimatrusler, epidemier, inflation og rentestigninger er alt sammen forhold, der øger behovet for at kunne stole på de informationer, som virksomhederne deler med deres kreditorer, investorer og samarbejdspartnere. Revisorernes rolle er helt central i at levere troværdighed og tillid til virksomhedernes regnskaber. Vores kerneydelse er tillid, og netop nu er behovet for tillid større end nogensinde før.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber