12. september 2022

Ledere Ledere Taxo

Hvad er bredbånd uden båndbredde?

Digitaliseringen er for alvor flyttet ind som fast inventar i vores hverdag. Det gælder også på skatteområdet, hvor den digitale tidsalder har sat sit klare aftryk nationalt og globalt.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Af Camilla Hesselby, vicedirektør i FSR - danske revisorer.

Digitaliseringen er for alvor flyttet ind som fast inventar i vores hverdag. Det gælder også på skatteområdet, hvor den digitale tidsalder har sat sit klare aftryk nationalt og globalt.

Digitaliseringen gør mange ting nemmere: Digitale indberetninger, registreringer, overførsler og udveksling af oplysninger i realtid, bare for at nævne nogle af fordelene. Fordele, som også gør det nemmere at bevare en fornuftig infrastruktur i skattesystemet. Men de mange digitale muligheder afføder også nye produkter, faldgruber og it-kriminalitet. Finansielle kryptoaktiver er et godt men ikke helt vilkårligt eksempel på et nyt dataskabt aktiv, da det netop er temaet i nærværende udgave af Taxo. Er kryptoer aktiver eller valuta? Hvorfor er forskellen vigtig? Hvordan beskattes de nu, og hvordan bør de beskattes i fremtiden? Disse og andre beslægtede perspektiver har fået skattevidenskabelig spalteplads i denne spændende udgave af Taxo.

Jeg vil dvæle lidt ved en anden af de it-udfordringer, der har ramt branchen med højhastighed. Det faktum, at vi stort set formår at digitalisere manuelle data, forpligter i forhold til vores it-infrastruktur. En forpligtelse, som kræver politisk ansvarlighed fra Christiansborg. Alternativt koster det på erhvervslivets tillidskonto over for Skatteforvaltningen. Jeg tænker her på det digitale indberetningssystem. 

Vi skal kunne stole trygt på, at det digitale indberetningssystem drifter, når vi har brug for det. Vi skal kunne stole på, at det virker, når revisionskunder skal underskrive deres årlige regnskaber, når personlige skatteforhold skal afstemmes i kontroløjemed, og når TP-dokumentation og oplysningsskemaer skal afleveres til tiden. Det bør ikke være noget, vi taler om, men noget, som bare virker, fordi det er en grundlæggende forudsætning for at overholde skattelovgivningen og undgå straf i form af eksempelvis dagbøder.

Alligevel stod revisorbranchen i en svær situation ultimo juni op til selvangivelsesfristen, fordi Skatteforvaltningens digitale indberetningssystem ikke virkede. Mindre end et døgn inden indberetningsfristens udløb, blev den udsat med en uge. Bredbånd kræver tilstrækkelig med båndbredde, og båndbredden er på nuværende tidspunkt for snæver. Og regningen? Den tilfalder rådgivere og revisorer, der efter kutyme i aftalegrundlaget med kunden har påtaget sig det økonomiske ansvar. Særligt de mindre revisorer har mange små og mellemstore virksomheder i kundeporteføljen. De vil være ekstra sårbare i disse situationer med risiko for store bøder til følge. Men uanset bødernes størrelse er det af principielle retssikkerhedsmæssige årsager ikke tilfredsstillende. Det bør der findes en politisk løsning på.

Hurtig handling

Vi har behov for hurtig handling, så vi ikke igen til næste år står i samme kattepine som op til selvangivelsesfristen i år. Bevares, vi var meget taknemmelige for, at Skattestyrelsen valgte at udsætte selvangivelsesfristen for selskaber med en uge, men vi ved også, at det først skete efter et pres fra erhvervslivet, og som nævnt under et døgn inden den oprindelige frist udløb. Vi vil i FSR – danske revisorer fortsat kæmpe for, at de politiske prioriteringer og beslutninger bliver eksekveret så hurtigt som muligt af hensyn til optimal it-infrastruktur på skatteområdet, hvilket som sagt må være en grundlæggende forudsætning for skattesystemets virke. Med valget in mente glæder det mig derfor også at læse forslaget til finansloven for 2023, der bl.a. indtænker 260 millioner kroner over de kommende tre år til at styrke forvaltningen af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger, men som også lægger op til at indgå en politisk flerårsaftale for skattevæsenet fra 2023-2027 med henblik på at sikre flerårige økonomiske rammer, prioritering af opgaver og aktiviteter i skattevæsenet samt en bedre styring af it-området.

Indtil arkitekturen for TastSelv på www.skat.dk er på plads, vil vores forslag være at omformulere skatteministerens bemyndigelsesbestemmelse til at forlænge oplysningsfristen i skattekontrollovens § 14, stk. 2, til en forpligtelse. Gerne formuleret så klart og præcist, at den ikke kan gradbøjes, således at revisorbranchen ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning ikke skal frygte bødesanktioner i de tilfælde, hvor Skatteforvaltningens egne eller eksterne systemnedbrud umuliggør rettidig indberetning. En lignende forpligtelse kunne i øvrigt passende tildeles erhvervsministeren i forhold til indberetning af årsrapporterne.

Lad os forfølge ambitionen om, at dagsbøder eller sanktioner i øvrigt ved forsinket indberetning ikke bør være muligt, hvis den manglende indberetning forårsages af en teknisk umulighed.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber