06. juli 2022

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Behov for mere diversitet i revisorbranchen

Mangel på kvalificeret arbejdskraft presser mange brancher i den nuværende situation med høj økonomisk vækst og lavt arbejdsudbud.


Lone Strøm Administrerende direktør
yf@sfe.qx 2262 8113Af Lars Kronow, formand for FSR – danske revisorer, og Lone Strøm, administrerende direktør i FSR – danske revisorer.


Mangel på kvalificeret arbejdskraft presser mange brancher i den nuværende situation med høj økonomisk vækst og lavt arbejdsudbud. Problemet er ekstra stort i brancher, hvor kønsfordelingen i forvejen er skæv, fordi brancherne dermed afskærer sig fra en stor del af den potentielle arbejdskraft og talentmasse. Det gælder for eksempel i revisorbranchen og i andre rådgiverbrancher, hvor der er overvægt af mænd i partnerkredsen og i ledende positioner.

Fra politisk hold er der opmærksomhed på problemet, og et flertal af Folketingets partier vedtog for nylig en ny lov, der forpligter store virksomheder til at opstille måltal og politikker for andelen af kvinder i ledelsen. Formålet er at fremme en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i virksomhedernes øverste ledelse og at skabe åbenhed og gennemsigtighed om kønsfordelingen i erhvervslivet. Det er et positivt initiativ, som foreningen bakker op om, og som vi håber kan bidrage til at skabe mere diversitet i erhvervslivet og i revisorbranchen.

Det sidste er nødvendigt. Efter sommerferien starter et nyt hold cand.merc.aud.-studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner rundt om i landet. Desværre er der intet, der tyder på, at 2022 bliver året, hvor andelen af kvindelige cand.merc. aud.-studerende kommer på niveau med mændene. Tal for udviklingen på cand.merc. aud.-studiet viser, at det fortrinsvist er mænd, der tager en kandidatgrad. Cirka 60 procent af alle kandidater er mænd, og sådan har det stort set været i de sidste 10 år.
Den skæve kønsfordeling i revisorbranchen bliver endnu mere udtalt, når man ser på andelen af mænd og kvinder, der vælger at gå hele vejen og uddanne sig til statsautoriseret revisor. Her er det kun cirka hver femte færdiguddannet revisor, der har et lige personnummer.

Det er et alvorligt problem for revisorbranchen, hvor der er stor mangel på godkendte revisorer. Et problem, der desuden næppe bliver mindre i de kommende år, hvor efterspørgslen efter revisorernes ydelser ser ud til at vokse for eksempel som følge af øgede krav til virksomhedernes rapportering om bæredygtighed.
Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv har analyseret, hvad kønsdiversitet betyder for virksomheders resultater, og i hvilket omfang der er kønsdiversitet i ledelsen hos virksomhederne i den private sektor. Resultatet viser ikke overraskende, at det halter med at få kvinder ind i bestyrelser, direktioner og mellemledelser i de danske virksomheder, selv om der er variation på tværs af forskellige brancher.

Analysen viser desuden, at virksomheder med højere kønsdiversitet klarer sig bedre på en række forskellige parametre i forhold til virksomheder med en lav grad af diversitet. Et eksempel, der henvises til, er en undersøgelse fra konsulenthuset McKinsey blandt mere end 1.000 virksomheder i 15 forskellige lande, der viser en klar sammenhæng mellem kønsdiversitet i ledelsen og virksomhedens økonomiske formåen. Der er med andre ord bedre bundlinje i at have en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen.

I revisorbranchen har man for længst erkendt, at der er brug for hele talentmassen, hvis branchen skal klare konkurrencen og vokse i fremtiden. Her er diversitet ikke bare en skrivebordsøvelse, men en seriøs udfordring, som bliver taget dybt alvorligt på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne. Flere af især de store revisionsvirksomheder har i de seneste år gjort sig bemærkede ved at sætte diversitet på dagsordenen, for eksempel med initiativer om lige adgang til barsel for mænd og kvinder og måltal for diversitet i ledelsen. Det sker i en erkendelse af, at øget diversitet – og ikke kun forstået som køn, men også alder og etnicitet mv. – er en styrke for revisorbranchen.

Plads til diversitet er en dagsorden, der har stor betydning for de nye generationer af unge, der står over for at skulle vælge en fremtidig karriere. De nye generationer lader sig ikke på samme måde som tidligere ‘putte i kasser’, men hylder plads til forskellighed i dens mange former. På den måde er diversitet en vigtig forudsætning for at kunne tiltrække de bedste talenter til branchen, fordi de unge søger rollemodeller, som de kan identificere sig med. Det skal revisorbranchen være opmærksom på og indrette sig efter, så den fortsat kan være en attraktiv karrierevej for de unge.

Øget diversitet er en dagsorden, som vi bakker fuldt op om i foreningen. Vi har en fast tro på, at øget diversitet skaber rum for mere kreativitet, udvikling og i sidste ende mere kvalitet i arbejdet. Det er blandt andet også baggrunden for, at foreningen i samarbejde med Dansk Erhverv sætter fokus på talent og diversitet i revisions- og rådgiverbranchen på Folkemødet på Bornholm. Behovet for at tiltrække talent til revisorbranchen vokser dag for dag. Af samme grund er det et vigtigt tema i foreningens indsats i den kommende strategiperiode.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber