14. november 2022

Ledere Ledere Taxo

Er kvinder i skattebranchen som vand på teflon?

Forskere hos Den Internationale Valutafond, IMF, har analyseret forholdet mellem kønsdiversitet i øverste ledelseslag og økonomiske resultater blandt to millioner selskaber i 34 europæiske lande.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Af Camilla Hesselby, vicedirektør i FSR - danske revisorer.

Forskere hos Den Internationale Valutafond, IMF, har analyseret forholdet mellem kønsdiversitet i øverste ledelseslag og økonomiske resultater blandt to millioner selskaber i 34 europæiske lande. Forskerne fandt en relativt lille, men statistisk signifikant, sammenhæng, og analysen viste, at hvis man erstatter én mand med en kvinde i den øverste ledelse eller i bestyrelsen, er det forbundet med en rentabilitet, der er 3-8 pct. højere. Den positive sammenhæng er særligt udtalt i højteknologiske og videnstunge sektorer, fortalte forskerne.

Som du kan læse i dette nummer af Taxo, er skatterådgiverbranchen både nationalt og internationalt ramt af en kønsubalance. I et reflekterende øjeblik kan man undres over, hvorfor det er så svært at skabe mere balance mellem mænd og kvinder i samfundet, i rådgiverbranchen og på direktionsgangene.

Hvad gør vi så nu?

Hvad gør vi så nu? Mange virksomheder har i dag diversitet som obligatorisk målsætning på strategidagsordenen. Selskabsloven vil fra 2023 kræve, at disse virksomheder sætter måltal for arbejdet med kønsubalance i de tre øverste ledelseslag, og årsregnskabsloven vil samtidig sikre, at fremdriften på dette arbejde bliver synligt i årsrapporten. Desuden forventer vi, at et nyt EU-direktiv vil sætte yderligere rammer for målsætninger og rapportering til regnskabsbrugerne.

I FSR – danske revisorer tror vi på, at diversitet skaber rum for mere kreativitet, udvikling og i sidste ende mere kvalitet i arbejdet. Desværre udgør kvindeandelen af godkendte revisorer i Danmark kun cirka 20 pct. For at komme den kedelige tendens til livs har vi netop søsat et stort projekt, som har fokus på tiltrækning og fastholdelse af talent og arbejdskraft til skatte- og revisorbranchen. Vi går målrettet efter centrale indsatsområder såsom kulturforandringer og nytænkning i forhold til rekruttering og design af interne karriereforløb, der henvender sig til begge køn og har øje for diversitet.

Der er kort sagt meget at arbejde med, men vi må omvendt ikke glemme at anerkende de kvinder, der trods alt viser vejen. De findes, og de har været i tæt kapløb med mænd, der tilsvarende har næsen målrettet i sporet. Et sporarbejde, som vi kan modificere med henblik på at skabe flere baner, så der også er plads til den mor eller far, som ønsker en anderledes vejbane.

Diversitet og ligestilling

Skal det være kvinder for kønnets skyld? Nej. Kvinder for diversitetens skyld – og det må vi ikke glemme. Vores stræben efter flere kvinder i skatterådgiverbranchen er grundlæggende en stræben efter diversitet og ligestilling. Vi skal have fokus på personlige kompetencer og egenskaber. Det er nødvendigt for at få adgang til den samlede talentmasse til gavn for erhvervslivet.

Diversitet er nemlig andet end køn. Diversitet er også forskelle i alder, social oprindelse, religiøs overbevisning, etnicitet og seksuel orientering. Kønsdiversitet kan ikke stå alene, og derfor skal man måske være varsom med positiv særbehandling og netop i stedet fokusere på den enkeltes kompetencer.

Så svaret er nej. Kvinder og diversitet i skatterådgiverbranchen er ikke som vand på teflon, men vi skal være omhyggelige, når vi vælger belægning.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber