20. april 2020

Corona Hjælpepakker - EKF

Ny eksport- og investeringspakke

Der etableres en ny statslig garantidækning til virksomhedernes handel og eksport og ekstra eksportfremmebevilling i 2020.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Der etableres en statslig garantidækning til virksomhedernes handel og eksport, idet de private kreditforsikringsselskaber potentielt står foran betydelige tab, og de har meddelt, at de forventer at trække en væsentlig del af deres forsikringskapacitet (sandsynligvis 25-35 pct.) tilbage i løbet af få uger.

Et fravær af kreditforsikring vil medføre, at udeblivende betaling fra en partner vil skulle dækkes af virksomheden selv – eller alternativt at ordrer skal betales forud, hvilket i virksomhedernes nuværende likviditetssituation vil være en stor udfordring.

Derfor oprettes der en midlertidig statslig garantidækning til virksomhedernes handel og eksport, hvor staten påtager sig en del af kreditforsikringsselskabers risiko for tab på forsikringer tegnet i 2020 til gengæld for, at de private kreditforsikringsselskaber forpligter sig til at opretholde en vis forsikringskapacitet på trods af virksomhedernes økonomiske vanskeligheder. 

Ordningen vil løbe til udgangen af 2020.

Ordningen skal statsstøttegodkendes, men da Tyskland har fået godkendt en tilsvarende model, forventes  en hurtig statsstøttegodkendelse i EU. 

Ordningen bliver administreret i EKF Danmarks Eksportkredit.

Endvidere fordobles Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling i 2021 med henblik på afholdelse af erhvervsfremstød og der oprettes en taskforce i Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet, der skal hjælpe dansk erhvervsliv bedst muligt gennem COVID19-krisen.

Bekendtgørelser, vejledninger mv.
Vi skriver en ny artikel om ordningerne, når bekendtgørelserne er kundgjort.

Læs aftaleteksten

Læs faktaark

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber