24. august 2020

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Nyt fra myndigheder

Ny politisk aftale letter omregistreringen af IVS'er

Regeringen og en lang række partier har indgået en politisk aftale, der reelt ophæver kravet om, at ”kapitalen skal være til stede” ved omregistrering af et IVS til et ApS. Samtidig forlænges fristen for omregistrering til den 15. oktober 2021.


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160Der er ca. 30.000 aktive IVS’er i Danmark, som endnu ikke er omregistreret til ApS. Hvis ikke disse selskaber opfylder lovens kapitalkrav og omregistreres inden for lovens frist, vil de blive tvangsopløst. For at undgå, at sunde virksomheder bliver tvangsopløst, har en række partier den 21. august 2020 indgået en politisk aftale, der lemper kravene ved omregistrering af IVS til ApS. 

Hovedindholdet i den politiske aftale
”Partierne er enige om, at IVS’erne skal have mulighed for at blive omregistreret ved, at selskaberne indbetaler differencen mellem selskabernes registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS, der er på 40.000 kr.”

Med aftalen ses der således kun på størrelsen af den registrerede selskabskapital, hvorimod der ikke ses på størrelsen af selskabets samlede egenkapital. Hvis der fx er indskudt 5.000 kr. ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et således blive omregistreret til ApS ved at indskyde 35.000 kr., uanset at egenkapitalen ikke er til stede. Dette er en væsentlig ændring i forhold til de gældende regler.

Fristen for at omregistrere forlænges
”Partierne er enige om at forlænge den nuværende frist, som IVS’erne har til at blive omregistreret, fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021, således IVS’erne får tid til at anvende den nye mulighed for omregistrering.”

De lempede regler i den politiske aftale er ikke trådt i kraft
Regeringen fremsætter til november et lovforslag, der udmønter den politiske aftale i konkrete lovbestemmelser. Indtil de nye regler er vedtaget af Folketinget og trådt i kraft, gælder de nuværende regler.

Se den politiske aftale her.
 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber