05. oktober 2022

Ukraine Revision

Ny publikation fra IESBA om revisors etiske overvejelser i forbindelse med krigen i Ukraine

Den efterhånden langstrakte konflikt i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine har resulteret i hidtil usete udfordringer verden over. IESBA har udgivet en ny publikation om revisors etiske overvejelser i forbindelse med denne krig. Publikationen sætter fokus på de etiske implikationer, der hidrører fra krigen og fra de økonomiske sanktioner, som blandt andet EU har indført.


Marina Bitsch Madsen Fagchef for etik og regulering, Ph.D.
zoz@sfe.qx 2981 5922Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har resulteret i hidtil usete udfordringer for virksomheder og organisationer verden over, og et stort antal jurisdiktioner, herunder EU, har indført økonomiske sanktioner mod Rusland.

IESBA har udgivet en publikation om revisors etiske overvejelser i forbindelse med krigen i Ukraine. Denne publikation sætter fokus på de etiske implikationer, der hidrører fra disse omfattende sanktioner. Herudover fremhæver publikationen:

  • centrale etiske overvejelser for ikke-praktiserende revisorer (professional accountants in business, PAIB) i forhold til forberedelse og præsentation af information, særligt vedrørende redegørelse for og offentliggørelse af krigens påvirkning på deres arbejdsgivers virksomhed, og
  • centrale etiske overvejelser for praktiserende revisorer (professional accountants in public practice, PAPP) i forhold til kunde- og opgaveaccept, udførelsen af revisionsopgaver, uafhængighedsovervejelser i relation til forfaldne honorarer og de etiske reglers forbud mod at påtage sig ledelsesansvar.

Uanset hvilket miljø en revisor opererer i, har de etiske reglers bestemmelser til formål at øge og sikre en ensartet kvalitet af de ydelser, revisorer leverer, og derigennem bidrage til offentlighedens tillid og tiltro til det udførte arbejde.

Læs IESBA’s publikation “The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations” her.

Se også Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide om Ukraine og hold dig opdateret på FSR – danske revisorers side om Ukrainekrisen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber