27. september 2016

Revision Revision og erklæringsopgaver - Lovgivning og anden regulering - Revision - Høringer - PIE mm

Ny revisionsbekendtgørelse i høring

Finanstilsynet har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. (revisionsbekendtgørelsen) i høring.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Definitionen af PIE-virksomheder (virksomheder af interesse for offentligheden) blev indsnævret i forbindelse med en række ændringer af revisorloven (lov. nr. 631 af 8. juni 2016). Som følge heraf vil Finanstilsynet tilpasset revisionsbekendtgørelsen.

Definitionen af virksomheder af interesse for offentligheden er i loven ændret til at omfatte pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og virksomheder der har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land jf. revisorloven § 21, stk. 3.

Den væsentligste ændring i revisionsbekendtgørelsen er i forhold til revisionsprotokollen. Dette indebærer, at non-PIE virksomheder slipper for kravet om revisionsprotokol. Dermed bliver målgruppen for revisionsprotokollen umiddelbart indsnævret.

Non-PIE virksomheder der alligevel vælger at føre revisionsprotokol, skal stadig følge de almindelige regler om revisionsprotokollatet for årsregnskabet. For virksomheder, der ikke vælger revisionsprotokol, skal den eksterne revision i henhold til revisorlovens bestemmelser om god revisionsskik give anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet til bestyrelsen.

Derudover indeholder revisionsbekendtgørelsen andre tilpasninger til den nye revisorlov.

Finanstilsynet ønsker eventuelle kommentarer senest 21. oktober 2016.

Udkastet til bekendtgørelsen kan ses her:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu