CSR og bæredygtighed Tjeklister og faktaark 28. december 2020

Ny tjekliste til redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a (regnskabsklasse C-stor og D)

Tjeklisten er tænkt til brug for store virksomheder i klasse C og klasse D-virksomheder, men kan også anvendes af små og mellemstore virksomheder, der frivilligt ønsker at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens oplysningskrav. Tjeklisten er gældende for årsrapporter med regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere.