28. oktober 2020

Corona FSR mener Historisk

Nye corona-hjælpepakker til erhvervslivet – få overblikket her

Der er i nat indgået en bred aftale mellem Folketingets partier om hjælpepakker til de borgere og virksomheder, der er berørt af de seneste corona-restriktioner.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Baggrunden for de nye hjælpepakker er den række af restriktioner, blandt andet skærpelsen af forsamlingsforbuddet, der trådte i kraft den 26. oktober 2020. Aftalepartierne har vurderet, at når restriktionerne skærpes, så skal hjælpen også følge med. Forlængelse og udvidelse af restriktionerne skal derfor også føre til bedre muligheder for økonomisk hjælp til de virksomheder, som er og bliver hårdt ramt af de nye restriktioner.

Hovedpunkter i aftalen

De virksomhedsrettede initiativer i planen er følgende:

  • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021 (fx kompensationsordningen for arrangører).
  • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct. Læs nyhederne om faste omkostninger vedrørende denne aftale her.
  • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.
  • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
  • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.
  • Faste leverandører til pelsdyravlere kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier, hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

FSR følger udviklingen

I de kommende dage vil de overordnede tiltag i aftalen blive foldet mere ud for offentligheden. FSR - danske revisorer følger sagen tæt og vil informere løbende herom.

Aftaleteksten kan hentes her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber