18. marts 2020

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning Historisk

Nye midlertidige regler om frist for indsendelse af årsrapport

Fristen for indsendelse af årsrapport er forlænget for selskaber med flere end 10 kapitalejere, men kun hvis selskabet ikke kan afholde elektronisk generalforsamling. Selskaber med 10 eller færre kapitalejere skal følge de sædvanlige frister.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060I dag er der vedtaget et forbud mod afholdelse og deltagelse i arrangementer med mere end 10 personer. Dette forbud betyder, at selskaber, som har flere end 10 kapitalejere, ikke kan afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde. Nogle selskaber vil derfor heller ikke kunne indsende årsrapporten inden for den almindelige frist. På den baggrund er der fastsat midlertidige regler, som betyder, at selskaber med flere end 10 kapitalejere får mulighed for at indsende årsrapporten senest 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet. Bemærk, at fristforlængelsen ikke gælder, hvis selskabet kan afholde generalforsamlingen elektronisk. Her er forsamlingsforbuddet nemlig ikke en hindring for at afholde generalforsamlingen. Er der mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling, gælder de almindelige frister.

For selskaber, som har 10 eller færre kapitalejere, gælder de almindelige frister fortsat, da forsamlingsforbuddet ikke forhindrer en generalforsamling. Vær opmærksom på at overholde de gældende anbefalinger og fx sørge for, at der er god plads mellem deltagerne.

Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at de virksomheder, der har mulighed for at afholde elektroniske generalforsamlinger, gør det, hvis det anses for hensigtsmæssigt i forhold til at mindske smitterisikoen.

Samtidig opfordrer Erhvervsstyrelsen til, at virksomheden oplyser om deltagernes muligheder for at møde ved fuldmagt eller for at brevstemme.

Du kan læse mere om de nye regler og muligheder her

Se bekendtgørelsen med de nye regler her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu