17. februar 2022

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse Historisk

Øget kvalitet i revisorbranchen

Erhvervsstyrelsens redegørelse for kvalitetskontrollen fra 2022 viser en generel positiv udvikling i revisorbranchens kvalitet i de seneste år.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Michael Bo Hansen Chefkonsulent
zou@sfe.qx 6115 0438Flere revisionsvirksomheder har styr på kvaliteten i deres ydelser og kommer igennem den offentlige kvalitetskontrol uden anmærkninger fra tilsynet. Fra 2017 til 2019 steg andelen af revisionsvirksomheder, hvor der ikke er behov for yderligere opfølgning efter endt kontrol, fra 66 procent til 74 procent. Det svarer til en stigning på 8 procentpoint på to år.   

Det viser en ny redegørelse fra Erhvervsstyrelsen, der viser resultatet af kvalitetskontrol af revisions-virksomheder, hvor der er udført kvalitetskontrolbesøg i perioden 2017-2019.

Alle godkendte revisionsvirksomheder og deres godkendte revisorer bliver med mellemrum kontrolleret af Erhvervsstyrelsens revisortilsyn på grundlag af en risikoanalyse. Risikoanalysen har fokus på at identificere de revisionsvirksomheder, der afgiver erklæringer på særligt risikofyldte opgaver, hvor risikoen for fejl og mangler er størst.     

Thomas Krath Jørgensen, faglig chef i FSR – danske revisorer, ser udviklingen som et udtryk for at flere revisionsvirksomheder er blevet opmærksomme på at løfte kvaliteten.

”Erhvervsstyrelsens kontrol viser en klar positiv tendens, hvor der er en stigende andel af kontrollerne, der afsluttes uden yderligere opfølgning. Det er meget positivt og et udtryk for at vores medlemmer har fået endnu mere styr på kvaliteten. Blandt revisionsvirksomheder der reviderer virksomheder af offentlig interesse, de såkaldte PIE-virksomheder, er det 82 procent af kontrollerne, der afsluttes uden yderligere opfølgning”, siger Thomas Krath Jørgensen.

Højere kvalitet i erklæringer

Som et led i gennemgangen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem gennemfører Erhvervsstyrelsen også en kontrol af udvalgte erklæringer for at teste om kvalitetsstyringssystemet bruges i arbejdet og om revisorerne følger revisorlovgivningen og gældende revisionsstandarder. Her viser redegørelsen, at andelen af erklæringsopgaver, hvor det ikke er der har været ’væsentlige observationer’ er steget fra 52 procent i 2018 til 59 procent i 2019.

Væsentlige observationer er ikke nødvendigvis et udtryk for at der er sket væsentlige fejl i erklæringerne, men derimod at kvalitetskontrollen har fundet områder, som revisionsvirksomhederne skal sætte ind med henblik på at løfte kvaliteten yderligere fremadrettet.

”Det er en meget positiv tendens vi også her ser. For selv om kontrollen af revisors erklæringer har særligt fokus på risikofyldte områder som for eksempel revision af omsætning, going concern, værdiansættelse og lignende er der også her færre væsentlige observationer, som kræver at kvaliteten løftes yderligere”, siger Thomas Krath Jørgensen. 

Om Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Kontrollen omfatter 1) en løbende ordinær kontrol med fokus på forbedringer og opfølgning, 2) en temabaseret kontrol, der skal afdække kvalitetstemaer på tværs af revisionsbranchen og komme med vejledninger og 3) undersøgelser af konkrete sager, hvor der er indikationer på problemer.

I 2018 blev der gennemført kvalitetskontrol af 88 revisionsvirksomheder og i 2019 steg antallet til 93. I samme periode blev der udtaget og gennemgået henholdsvis 436 erklæringsopgaver i 2018 og 528 i 2019. 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber