Ørsted er nomineret til CSR Prisen 2022

Dommerpanelet har nomineret A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg, Pandora og Ørsted til CSR Prisen 2022. De fire store børsnoterede danske virksomheder er nomineret ud af en samlet pulje på 64 børsnoterede virksomheder.


Ørsted er med Sustainability report 2021 nomineret til CSR Prisen for en rapport, der tydeligt understreger Ørsteds ambitioner inden for arbejdet med en bæredygtig omstilling af energisektoren til grøn energi. Rapporten afdækker både positive og negative indvirkninger af Ørsteds drift og italesætter svære områder blandt andet med beskrivelser og forklaringer af, hvor deres råmaterialer kommer fra, og de problematikker, der medfølger. Rapporten er stærkt underbygget af Ørsteds omfattende ESG performance report 2021 indeholdende data og forklaringer på væsentligeudviklinger i ESG-nøgletallene. Her er også indekserede oplysninger for Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Verdensmålene ogøvrige internationale rammeværk, der styrker rapporteringens relevans og brugbarhed.

Dommerpanelet roser Ørsteds beskrivelser af virksomhedens arbejde med Science Based Targets og planer for at nå de godkendte net-zero mål. Samtidig redegør Ørsted klart for deres prioriteringer i arbejdet med den brede bæredygtighedsagenda gennem deres 19 programmer og oversigter med fremdrift i forhold til målsætninger i bæredygtighedsrapportens s. 40-41, samt s. 42-55.
 
Kort om Ørsted og rapporterne
Ørsted A/S er en børsnoteret virksomhed, der udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted har ca.7.300 medarbejdere og har hovedsæde i Fredericia.
 
Ørsted er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar, og bæredygtighedsrapporten, der er på 58 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. I ESG rapporten på 47 sider, indgår tre års datatabeller, herunder med CO2-udledninger opdelt i Scope 1, 2 og 3, mål, udviklingsforklaringer, regnskabspraksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed).
 

Del til: