08. oktober 2019

Revision Dilemmaer - Månedens dilemma

Oktobers dilemma: Tie eller tale?

Når klienter efterforskes af politiet, vil revisorer ofte blive anmodet om at stille til et forhør. Revisoren kan ofte ligge inde med viden, der kunne være af betydning for, om politiet mener, at der er grundlag for at rejse tiltale.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Politiet er i gang med at efterforske en af dine tidligere klienter i en sag om påstået bedrageri. I korthed drejer sagen sig om, at klienten angiveligt har formået at få en investor til at tilføre ny selskabskapital med 10 millioner kroner i tillid til ufuldstændige oplysninger i sit regnskab. Selskabet gik efterfølgende konkurs, hvorefter gamle kreditorer fra tiden forud for kapitaltilførslen anmeldte krav, som ikke havde indgået i selskabets seneste regnskab.

Politiet ønsker nu at afhøre dig i forbindelse med efterforskningen, idet du som selskabets tidligere revisor kunne ligge inde med oplysninger til belysning af sagen. I din rapportering til selskabets ledelse har du – systematisk og nærmest rutinemæssigt – anført, at selskabets interne kontroller var stærkt mangelfulde.

Du bedes vælge den af de nedenstående reaktioner, som du mest sandsynligt vil vælge.

Svarfrist: Udløbet

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fire muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Inden jul kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu