Årsberetninger

Nedenfor kan du se foreningens årsberetninger fra de seneste seks år.


Årsberetning 2020/21

For revisorbranchen har 2020/21 været præget af en bred anerkendelse af værdien af revisors ydelser både i Folketinget og i samfundet generelt. Tydeligst er det kommet til udtryk ved den rolle, som revisorerne er blevet tildelt i forbindelse med at sikre, at de mange milliarder i støttekroner er kommet ud til virksomhederne.

Læs beretningen
Årsberetning 2019-20

Formandens beretning for 2019-20 tager afsæt i den noget udsædvanlige statussæson som følge af COVID-19. Derudover kommer formanden blandt andet ind på revisionspligten, revisorernes rolle i at sikre ansvarlighed og branchens kapacitet og kompetencer, som kan bidrage til at skabe mere konkurrence på markedet for erhvervsjuridiske ydelser.

Læs beretningen
Årsberetning 2018

Formandens beretning for 2018 tog afsæt i de store ændringer, der sker i det teknologiske og politiske landskab i disse år. Derudover kom formanden blandt andet ind på, hvordan globalisering, digitalisering og faldende tillid til erhvervsliv, det politiske system og samfundets bærende institutioner præger det landskab, revisorbranchen skal agere i.

Læs beretningen
Årsberetning 2017

Formandens beretning for 2017 tager afsæt i den store bølge af digitalisering og anvendelse af ny teknologi, som i disse år skyller ind over revisorbranchen. Derudover kom formanden blandt andet ind på udviklingen af nye tillidsydelser, nye rapporteringsformer, automatisk erhvervsrapportering, persondata, cybersikkerhed samt rammevilkår og værdien af revisorernes arbejde.

Læs beretningen
Årsberetning 2016

Formandens skriftlige beretning for foreningsåret kommenterer den nye revisorlov, som på en lang række punkter imødekommer den kritik af kvalitetskontrollen og sanktionerne, som foreningen sammen med revisorbranchen har fremført. Formanden påpeger samtidig foreningens indsats for at have en fair skattekontrol og gennemgår desuden en længere række yderligere fokuspunkter fra 2016.

Læs beretningen
Årsberetning 2015

FSR – danske revisorers årsberetning for 2015 fokuserer på, at bestyrelsen har fastlagt foreningens strategi for 2016-18, hvor der er lagt stor vægt på, at den skal kunne leve op til revisorbranchens ambitionsniveau. Derudover har den nye revisorlov været den vigtigste politiske opgave i 2015/2016.

Læs beretningen

Del til: